قیمت پایانی تغییر درصد
1,572 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,575 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,572 0.00 0.00
اولین قیمت 1,621
قیمت دیروز 1,572
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,578 1,428
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 116328
تعداد سهام 1.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 500,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.965 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 26,483 1,541 1,639 6,000 1
1 100,000 1,531 1,650 26,000 1
1 10,000 1,464 1,690 34,390 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65