قیمت پایانی تغییر درصد
1,397 2.00 0.14

داده ها

آخرین معامله 1,404 5.00 0.36
قیمت پایانی 1,397 2.00 0.14
اولین قیمت 1,400
قیمت دیروز 1,399
بازه روز 1,418 1,375
قیمت مجاز 1,578 1,428
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 103378
تعداد سهام 1.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 500,000

معاملات

تعداد معاملات 313
حجم معاملات 3.328 میلیون
ارزش معاملات 4.649 میلیارد
ارزش بازار 1.746 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.37 میلیون 3.37 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 65 114
حقیقی 65 114
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,404 1,409 50,000 1
1 11,907 1,403 1,410 73,925 6
2 35,785 1,402 1,411 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65