قیمت پایانی تغییر درصد
1,520 10.00 0.66

داده ها

آخرین معامله 1,543 33.00 2.19
قیمت پایانی 1,520 10.00 0.66
اولین قیمت 1,559
قیمت دیروز 1,510
بازه روز 1,560 1,470
قیمت مجاز 1,585 1,435
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 112480
تعداد سهام 1.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 500,000

معاملات

تعداد معاملات 658
حجم معاملات 7.018 میلیون
ارزش معاملات 10.668 میلیارد
ارزش بازار 1.9 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.968 میلیون 7.018 میلیون
حقوقی 1.05 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 258 170
حقیقی 255 170
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.596 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 17,605 1,541 1,544 50,000 1
2 3,000 1,533 1,545 45,090 1
2 2,500 1,530 1,550 27,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65