قیمت پایانی تغییر درصد
2,452 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,451 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,452 0.00 0.00
اولین قیمت 2,526
قیمت دیروز 2,452
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,610 2,362
بازه هفته 2,526 2,401
بازه سال - -
P/E 181448
تعداد سهام 1.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 500,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.065 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,920 2,452 2,454 2,500 1
1 2,044 2,437 2,455 14,173 2
1 1,000 2,435 2,459 11,529 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65