قیمت پایانی تغییر درصد
2,230 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,260 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,230 0.00 0.00
اولین قیمت 2,256
قیمت دیروز 2,230
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,416 2,186
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 165020
تعداد سهام 1.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 500,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.788 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,222 2,235 2,274 500 1
1 45,555 2,222 2,285 500 1
1 1,000 2,213 2,300 63,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65