قیمت پایانی تغییر درصد
2,785 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,830 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,785 0.00 0.00
اولین قیمت 2,890
قیمت دیروز 2,785
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,056 2,766
بازه هفته 2,892 2,800
بازه سال - -
P/E 206090
تعداد سهام 1.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 500,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.481 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,826 2,850 10,000 1
1 8,000 2,810 2,860 4,802 4
1 20,000 2,802 2,870 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65