قیمت پایانی تغییر درصد
5,017 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,865 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,017 0.00 0.00
اولین قیمت 5,109
قیمت دیروز 5,017
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,267 4,767
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5017
تعداد سهام 88 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,160

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 441.496 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 5,376 1,000 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65