قیمت پایانی تغییر درصد
13,312 156.00 1.19

داده ها

آخرین معامله 13,813 657.00 4.99
قیمت پایانی 13,312 156.00 1.19
اولین قیمت 13,813
قیمت دیروز 13,156
بازه روز 13,813 13,813
قیمت مجاز 5,318 4,812
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13312
تعداد سهام 88 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 101,999

معاملات

تعداد معاملات 10
حجم معاملات 9,517
ارزش معاملات 131.458 میلیون
ارزش بازار 1.171 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9,517 9,517
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 8
حقیقی 3 8
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
51 195,802 13,813 0 0 0
1 8,862 13,300 0 0 0
1 1,409 13,156 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65