قیمت پایانی تغییر درصد
3,406 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,440 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,406 0.00 0.00
اولین قیمت 3,362
قیمت دیروز 3,406
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,709 3,357
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3406
تعداد سهام 88 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 149,432

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 299.728 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 3,382 3,440 2,990 2
3 9,410 3,380 3,523 58 1
1 5,000 3,366 3,524 79 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65