قیمت پایانی تغییر درصد
37,855 88.00 0.23

داده ها

آخرین معامله 38,010 243.00 0.64
قیمت پایانی 37,855 88.00 0.23
اولین قیمت 39,100
قیمت دیروز 37,767
بازه روز 39,100 37,300
قیمت مجاز 39,655 35,879
بازه هفته 40,030 34,974
بازه سال - -
P/E 37855
تعداد سهام 88 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 35,200

معاملات

تعداد معاملات 398
حجم معاملات 169,084
ارزش معاملات 6.401 میلیارد
ارزش بازار 3.331 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 169,084 159,084
حقوقی 0 10,000
تعداد خرید فروش
مجموع 180 118
حقیقی 180 117
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 378.55 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 131 38,001 38,090 8,613 1
1 100 38,000 38,100 1,383 1
1 3,331 37,990 38,400 120 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65