قیمت پایانی تغییر درصد
5,719 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,719 0.00 0.00
اولین قیمت 5,750
قیمت دیروز 5,719
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,318 4,812
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5719
تعداد سهام 88 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 101,999

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 503.272 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 5,510 5,700 3,715 1
1 500 5,500 5,717 2,482 1
1 184 5,493 5,718 10 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65