قیمت پایانی تغییر درصد
5,446 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,271 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,446 0.00 0.00
اولین قیمت 5,308
قیمت دیروز 5,446
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,318 4,812
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5446
تعداد سهام 88 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 101,999

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 479.248 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 5,630 2,980 2
0 0 0 5,640 10,000 1
0 0 0 5,697 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65