قیمت پایانی تغییر درصد
7,840 192.00 2.39

داده ها

آخرین معامله 8,070 38.00 0.47
قیمت پایانی 7,840 192.00 2.39
اولین قیمت 8,032
قیمت دیروز 8,032
بازه روز 8,149 7,631
قیمت مجاز 8,433 7,631
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2406880
تعداد سهام 134 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 318
حجم معاملات 1.442 میلیون
ارزش معاملات 11.305 میلیارد
ارزش بازار 1.051 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.342 میلیون 1.442 میلیون
حقوقی 100,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 95 106
حقیقی 94 106
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 784 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,000 7,801 8,143 1,008 2
1 100 7,774 8,144 500 2
1 7,500 7,771 8,145 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65