قیمت پایانی تغییر درصد
2,900 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,888 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,900 0.00 0.00
اولین قیمت 2,900
قیمت دیروز 2,900
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,190 2,888
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 890300
تعداد سهام 134 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 388.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,888 1.101 میلیون 23
0 0 0 2,896 288 1
0 0 0 2,910 3,360 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65