قیمت پایانی تغییر درصد
3,285 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,323 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,285 0.00 0.00
اولین قیمت 3,200
قیمت دیروز 3,285
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,873 2,601
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1008495
تعداد سهام 134 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 440.19 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 129,708 3,323 3,380 8,500 1
1 611 3,322 3,390 5,000 2
2 100,000 3,321 3,407 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65