قیمت پایانی تغییر درصد
6,059 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,115 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,059 0.00 0.00
اولین قیمت 6,231
قیمت دیروز 6,059
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,361 5,757
بازه هفته 6,499 6,000
بازه سال - -
P/E 1860113
تعداد سهام 134 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 811.906 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 250 5,950 6,360 600 1
1 1,000 5,916 6,366 33,000 1
2 631 5,900 6,370 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65