قیمت پایانی تغییر درصد
3,476 1.00 0.03

داده ها

آخرین معامله 3,468 7.00 0.20
قیمت پایانی 3,476 1.00 0.03
اولین قیمت 3,420
قیمت دیروز 3,475
بازه روز 3,560 3,380
قیمت مجاز 2,873 2,601
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1067132
تعداد سهام 134 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 552
حجم معاملات 2.668 میلیون
ارزش معاملات 9.272 میلیارد
ارزش بازار 465.784 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.668 میلیون 2.663 میلیون
حقوقی 0 5,000
تعداد خرید فروش
مجموع 191 163
حقیقی 191 162
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 17.38 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 3,480 3,480 5,746 1
1 1,300 3,468 3,490 4,041 1
1 1,122 3,460 3,520 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65