قیمت پایانی تغییر درصد
2,622 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,638 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,622 0.00 0.00
اولین قیمت 2,699
قیمت دیروز 2,622
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,825 2,557
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 804954
تعداد سهام 134 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 351.348 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 2,615 2,638 500 1
1 15,000 2,611 2,639 4,500 1
1 7,700 2,610 2,640 54,678 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65