قیمت پایانی تغییر درصد
5,673 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,760 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,673 0.00 0.00
اولین قیمت 5,850
قیمت دیروز 5,673
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,956 5,390
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1741611
تعداد سهام 134 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 760.182 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 7,930 5,670 5,789 2,000 1
1 1,000 5,660 5,790 6,000 1
2 15,352 5,653 5,799 1,450 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65