قیمت پایانی تغییر درصد
4,486 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,486 0.00 0.00
اولین قیمت 4,520
قیمت دیروز 4,486
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,873 2,601
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1377202
تعداد سهام 134 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 601.124 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 4,392 4,440 7,000 1
1 10,000 4,382 4,500 400 1
1 300 4,380 4,540 6,227 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65