قیمت پایانی تغییر درصد
6,556 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,569 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,556 0.00 0.00
اولین قیمت 6,510
قیمت دیروز 6,556
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,408 3,084
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1534104
تعداد سهام 412.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 165,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.704 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 11,211 6,569 6,735 1,000 1
2 2,092 6,560 7,419 15,000 1
1 1,000 6,502 7,443 8,049 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/28)

65