قیمت پایانی تغییر درصد
1,951 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,951 0.00 0.00
اولین قیمت 1,870
قیمت دیروز 1,951
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,064 1,868
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -456534
تعداد سهام 412.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 804.788 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,550 1,900 1,965 873 1
1 2,500 1,871 1,969 4,500 1
1 1,000 1,861 1,999 4,416 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/24)

65