قیمت پایانی تغییر درصد
3,413 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,249 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,413 0.00 0.00
اولین قیمت 3,249
قیمت دیروز 3,413
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,583 3,243
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -798642
تعداد سهام 412.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 165,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.408 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,249 27,034 1
0 0 0 3,499 8,000 1
0 0 0 3,540 12,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65