قیمت پایانی تغییر درصد
2,854 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,828 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,854 0.00 0.00
اولین قیمت 2,780
قیمت دیروز 2,854
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,408 3,084
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -667836
تعداد سهام 412.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 165,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.177 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 580 2,755 2,830 370 1
1 25,280 2,753 2,850 23,000 1
0 0 0 2,869 650 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65