قیمت پایانی تغییر درصد
8,769 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,850 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,769 0.00 0.00
اولین قیمت 9,050
قیمت دیروز 8,769
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,078 8,214
بازه هفته 8,739 8,201
بازه سال - -
P/E -2051946
تعداد سهام 412.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 165,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.617 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,500 8,850 8,887 1,000 1
1 5,000 8,820 8,890 500 1
1 430 8,780 8,899 4,930 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65