قیمت پایانی تغییر درصد
3,080 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,080 0.00 0.00
اولین قیمت 3,263
قیمت دیروز 3,080
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,408 3,084
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -720720
تعداد سهام 412.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 165,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.271 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 3,021 3,149 500 1
1 900 2,981 3,180 500 1
1 3,000 2,976 3,230 3,200 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65