قیمت پایانی تغییر درصد
7,922 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,922 0.00 0.00
اولین قیمت 7,722
قیمت دیروز 7,922
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,318 7,526
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2162706
تعداد سهام 273.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 109,440

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.167 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 86 8,000 8,030 20,587 2
1 3,466 7,987 8,034 2,000 1
1 800 7,986 8,035 1,960 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65