قیمت پایانی تغییر درصد
17,513 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,417 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,513 0.00 0.00
اولین قیمت 17,690
قیمت دیروز 17,513
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,649 7,827
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4781049
تعداد سهام 273.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 109,440

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.792 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,661 17,417 17,419 8,285 1
1 939 17,200 17,420 100 1
2 10,150 17,180 17,494 999 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65