قیمت پایانی تغییر درصد
25,520 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 25,441 0.00 0.00
قیمت پایانی 25,520 0.00 0.00
اولین قیمت 25,700
قیمت دیروز 25,520
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 28,119 25,441
بازه هفته 26,600 23,556
بازه سال - -
P/E 6966960
تعداد سهام 273.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 109,440

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.982 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 101 24,500 25,441 110,392 30
1 200 24,320 25,600 300 1
1 43 23,556 25,750 8,566 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65