قیمت پایانی تغییر درصد
13,552 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,580 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,552 0.00 0.00
اولین قیمت 13,600
قیمت دیروز 13,552
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,649 7,827
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3699696
تعداد سهام 273.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 109,440

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.708 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 25,417 13,560 13,585 1,935 1
1 367 13,552 13,600 9,310 1
1 1,180 13,540 13,620 519 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65