قیمت پایانی تغییر درصد
4,962 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,876 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,962 0.00 0.00
اولین قیمت 4,876
قیمت دیروز 4,962
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,833 4,373
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1354626
تعداد سهام 273.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 110,327

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.358 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 9,500 4,875 4,969 10,000 1
1 1,500 4,865 4,978 3,500 1
1 5,000 4,854 4,980 1,999 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/31)

65