قیمت پایانی تغییر درصد
9,761 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,821 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,761 0.00 0.00
اولین قیمت 9,812
قیمت دیروز 9,761
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,649 7,827
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2664753
تعداد سهام 273.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 109,440

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.671 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,034 9,620 9,999 121 1
1 2,000 9,551 10,112 198 1
1 2,500 9,400 10,128 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/24)

65