قیمت پایانی تغییر درصد
7,378 129.00 1.72

داده ها

آخرین معامله 7,389 118.00 1.57
قیمت پایانی 7,378 129.00 1.72
اولین قیمت 7,491
قیمت دیروز 7,507
بازه روز 7,510 7,300
قیمت مجاز 7,882 7,132
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2014194
تعداد سهام 273.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 109,440

معاملات

تعداد معاملات 211
حجم معاملات 633,506
ارزش معاملات 4.674 میلیارد
ارزش بازار 2.019 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 633,506 633,506
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 89 42
حقیقی 89 42
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 7,360 7,400 220 1
1 1,551 7,350 7,500 6,163 2
1 500 7,314 7,514 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65