قیمت پایانی تغییر درصد
36,625 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 36,687 0.00 0.00
قیمت پایانی 36,625 0.00 0.00
اولین قیمت 35,010
قیمت دیروز 36,625
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 36,687 33,193
بازه هفته 36,687 34,000
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.395 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 25,295 36,687 37,000 180 1
1 1,095 36,602 37,045 50 1
1 700 36,255 37,145 60 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65