قیمت پایانی تغییر درصد
22,099 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 22,408 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,099 0.00 0.00
اولین قیمت 21,700
قیمت دیروز 22,099
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 22,408 20,274
بازه هفته 22,408 21,000
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.652 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,128 22,408 23,333 485 1
1 1,000 22,011 23,385 300 1
1 500 22,000 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65