قیمت پایانی تغییر درصد
21,390 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 21,370 0.00 0.00
قیمت پایانی 21,390 0.00 0.00
اولین قیمت 21,370
قیمت دیروز 21,390
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,018 9,064
بازه هفته 24,998 23,151
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.567 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 21,370 21,774 1,000 1
0 0 0 21,775 5,000 1
0 0 0 21,845 8,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/29)

65