قیمت پایانی تغییر درصد
10,117 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,284 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,117 0.00 0.00
اولین قیمت 10,200
قیمت دیروز 10,117
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,534 9,532
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.214 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 10,007 10,300 494 1
1 1,000 10,006 10,350 1,840 1
3 10,368 10,000 10,398 110 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65