قیمت پایانی تغییر درصد
11,971 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,977 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,971 0.00 0.00
اولین قیمت 11,900
قیمت دیروز 11,971
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,018 9,064
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.437 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
49 1.71 میلیون 11,977 12,000 2,500 2
1 4 11,720 12,050 500 1
1 200 11,525 12,181 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65