قیمت پایانی تغییر درصد
31,120 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 31,298 0.00 0.00
قیمت پایانی 31,120 0.00 0.00
اولین قیمت 32,250
قیمت دیروز 31,120
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 32,358 29,278
بازه هفته 29,562 27,550
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.734 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,200 31,201 31,298 152 1
1 350 30,821 31,300 90 1
1 69 30,120 31,349 2,693 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65