قیمت پایانی تغییر درصد
10,887 295.00 2.79

داده ها

آخرین معامله 11,090 498.00 4.70
قیمت پایانی 10,887 295.00 2.79
اولین قیمت 10,930
قیمت دیروز 10,592
بازه روز 11,119 10,400
قیمت مجاز 11,121 10,063
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 78
حجم معاملات 100,025
ارزش معاملات 1.089 میلیارد
ارزش بازار 1.306 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 90,025 100,025
حقوقی 10,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 44 36
حقیقی 43 36
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 108.87 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 275 10,928 11,100 5,416 4
1 398 10,927 11,105 5,000 1
1 1,500 10,926 11,110 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/28)

65