قیمت پایانی تغییر درصد
14,663 120.00 0.81

داده ها

آخرین معامله 14,103 680.00 4.60
قیمت پایانی 14,663 120.00 0.81
اولین قیمت 14,101
قیمت دیروز 14,783
بازه روز 14,109 14,101
قیمت مجاز 19,711 17,835
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2947263
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 25,971

معاملات

تعداد معاملات 4
حجم معاملات 5,779
ارزش معاملات 81.503 میلیون
ارزش بازار 733.15 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5,779 5,779
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 2
حقیقی 3 2
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 6,289 14,106 15,340 2,520 1
1 1,000 14,105 15,350 1,403 3
1 494 14,102 15,500 168 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65