قیمت پایانی تغییر درصد
13,453 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,783 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,453 0.00 0.00
اولین قیمت 12,783
قیمت دیروز 13,453
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,127 12,783
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2704053
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 34,870

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 672.65 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 12,991 358 1
0 0 0 13,455 2,400 1
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/27)

65