قیمت پایانی تغییر درصد
19,104 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,160 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,104 0.00 0.00
اولین قیمت 18,160
قیمت دیروز 19,104
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,059 18,149
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3839904
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 25,974

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 955.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 18,609 130 1
0 0 0 18,999 265 1
0 0 0 19,999 644 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65