قیمت پایانی تغییر درصد
13,342 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,342 0.00 0.00
اولین قیمت 12,700
قیمت دیروز 13,342
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,009 12,675
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2681742
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 37,476

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 667.1 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 13,999 217 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/13)

65