قیمت پایانی تغییر درصد
25,248 174.00 0.68

داده ها

آخرین معامله 24,799 623.00 2.45
قیمت پایانی 25,248 174.00 0.68
اولین قیمت 25,000
قیمت دیروز 25,422
بازه روز 25,999 24,501
قیمت مجاز 26,693 24,151
بازه هفته 26,644 23,299
بازه سال - -
P/E 5074848
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 40,000

معاملات

تعداد معاملات 335
حجم معاملات 253,631
ارزش معاملات 6.404 میلیارد
ارزش بازار 2.525 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 253,631 253,631
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 146 80
حقیقی 146 80
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 24,757 24,961 830 1
2 250 24,756 25,000 200 1
1 2,500 24,715 25,293 196 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65