قیمت پایانی تغییر درصد
20,379 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 20,379 0.00 0.00
قیمت پایانی 20,379 0.00 0.00
اولین قیمت 20,379
قیمت دیروز 20,379
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 22,523 20,379
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4096179
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 40,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.038 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 20,379 63,979 28
0 0 0 20,394 73 1
0 0 0 21,600 108 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65