قیمت پایانی تغییر درصد
18,440 32.00 0.17

داده ها

آخرین معامله 19,298 826.00 4.47
قیمت پایانی 18,440 32.00 0.17
اولین قیمت 18,100
قیمت دیروز 18,472
بازه روز 19,298 18,100
قیمت مجاز 19,711 17,835
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3706440
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 25,971

معاملات

تعداد معاملات 3
حجم معاملات 3,614
ارزش معاملات 65.479 میلیون
ارزش بازار 922 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3,614 3,614
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 2
حقیقی 3 2
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,654 18,051 19,298 465 1
1 3,000 18,050 19,299 987 1
1 1,000 18,002 19,300 7,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65