قیمت پایانی تغییر درصد
16,334 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,950 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,334 0.00 0.00
اولین قیمت 15,352
قیمت دیروز 16,334
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,711 17,835
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3283134
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 25,971

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 816.7 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 124 16,009 16,949 800 1
1 40 15,600 16,959 1,000 1
1 200 15,500 16,960 2,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65