قیمت پایانی تغییر درصد
23,141 1,100.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 23,143 1,102.00 5.00
قیمت پایانی 23,141 1,100.00 4.99
اولین قیمت 23,143
قیمت دیروز 22,041
بازه روز 23,143 23,000
قیمت مجاز 19,711 17,835
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4651341
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 25,971

معاملات

تعداد معاملات 159
حجم معاملات 251,463
ارزش معاملات 5.819 میلیارد
ارزش بازار 1.157 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 251,463 99,382
حقوقی 0 152,081
تعداد خرید فروش
مجموع 89 32
حقیقی 89 30
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 3.519 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,100 23,143 0 0 0
1 100 21,001 0 0 0
1 400 17,276 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65