قیمت پایانی تغییر درصد
12,695 95.00 0.75

داده ها

آخرین معامله 12,800 200.00 1.59
قیمت پایانی 12,695 95.00 0.75
اولین قیمت 13,008
قیمت دیروز 12,600
بازه روز 13,008 12,600
قیمت مجاز 14,512 13,130
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10524155
تعداد سهام 1.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 500,000

معاملات

تعداد معاملات 77
حجم معاملات 318,961
ارزش معاملات 4.095 میلیارد
ارزش بازار 15.869 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 232,265 298,961
حقوقی 86,696 20,000
تعداد خرید فروش
مجموع 43 18
حقیقی 41 17
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 846.706 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 22,621 12,676 12,837 7,286 1
3 20,750 12,675 12,850 20,000 1
1 2,489 12,672 12,867 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65