قیمت پایانی تغییر درصد
13,687 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,667 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,687 0.00 0.00
اولین قیمت 13,690
قیمت دیروز 13,687
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,512 13,130
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11346523
تعداد سهام 1.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 500,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 17.109 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 13,620 13,670 1,504 2
1 1,000 13,600 13,690 1,120 2
1 2,000 13,550 13,700 6 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65