قیمت پایانی تغییر درصد
15,850 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,893 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,850 0.00 0.00
اولین قیمت 15,137
قیمت دیروز 15,850
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,893 14,381
بازه هفته 14,487 14,487
بازه سال - -
P/E 13139650
تعداد سهام 1.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 500,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.813 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
92 3.111 میلیون 15,893 0 0 0
1 1,200 15,610 0 0 0
1 25,600 15,600 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65