قیمت پایانی تغییر درصد
7,198 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,362 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,198 0.00 0.00
اولین قیمت 7,035
قیمت دیروز 7,198
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,578 5,952
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5967142
تعداد سهام 1.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 500,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.998 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 7,300 7,362 76,033 9
1 572 7,270 7,550 3,530 1
1 18,500 7,251 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65