قیمت پایانی تغییر درصد
8,332 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,150 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,332 0.00 0.00
اولین قیمت 8,099
قیمت دیروز 8,332
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,512 13,130
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6907228
تعداد سهام 1.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 500,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.415 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,500 8,082 8,150 1,779 1
1 310 8,080 8,170 130 1
1 500 8,067 8,238 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65