قیمت پایانی تغییر درصد
20,517 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 20,775 0.00 0.00
قیمت پایانی 20,517 0.00 0.00
اولین قیمت 20,000
قیمت دیروز 20,517
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,775 18,797
بازه هفته 18,665 17,829
بازه سال - -
P/E 17008593
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 532,850

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 41.034 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
37 297,095 20,775 20,788 1,500 1
1 10,000 20,755 0 0 0
1 90 20,750 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65