قیمت پایانی تغییر درصد
16,551 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,102 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,551 0.00 0.00
اولین قیمت 15,985
قیمت دیروز 16,551
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,667 15,985
بازه هفته 18,000 16,813
بازه سال - -
P/E 13720779
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 565,068

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 33.102 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,200 17,100 17,100 50,000 1
1 400 17,030 17,350 500 1
1 218 17,024 17,450 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65