قیمت پایانی تغییر درصد
9,571 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,636 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,571 0.00 0.00
اولین قیمت 9,750
قیمت دیروز 9,571
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,512 13,130
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7934359
تعداد سهام 1.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 500,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.964 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 9,610 9,877 2,500 1
1 1,000 9,422 9,880 250 1
1 135 9,405 9,890 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/31)

65