قیمت پایانی تغییر درصد
1,863 39.00 2.05

داده ها

آخرین معامله 1,828 74.00 3.89
قیمت پایانی 1,863 39.00 2.05
اولین قیمت 1,895
قیمت دیروز 1,902
بازه روز 1,905 1,807
قیمت مجاز 1,997 1,807
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 374463
تعداد سهام 8.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.3 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 199
حجم معاملات 1.46 میلیون
ارزش معاملات 2.65 میلیارد
ارزش بازار 15.37 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 822,752 1.46 میلیون
حقوقی 637,711 0
تعداد خرید فروش
مجموع 74 48
حقیقی 71 48
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.188 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,814 1,839 10,000 1
1 9,999 1,813 1,840 7,859 2
1 1,000 1,811 1,841 416 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65