قیمت پایانی تغییر درصد
2,800 33.00 1.16

داده ها

آخرین معامله 2,755 78.00 2.75
قیمت پایانی 2,800 33.00 1.16
اولین قیمت 2,789
قیمت دیروز 2,833
بازه روز 2,790 2,740
قیمت مجاز 2,050 1,856
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 562800
تعداد سهام 8.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.3 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 181
حجم معاملات 1.436 میلیون
ارزش معاملات 3.958 میلیارد
ارزش بازار 23.1 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.376 میلیون 1.146 میلیون
حقوقی 60,000 289,945
تعداد خرید فروش
مجموع 95 50
حقیقی 94 49
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 643.846 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 35,000 2,750 2,760 7,500 1
2 15,400 2,749 2,763 2,000 1
2 5,554 2,748 2,769 1,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65