قیمت پایانی تغییر درصد
3,546 18.00 0.51

داده ها

آخرین معامله 3,560 32.00 0.91
قیمت پایانی 3,546 18.00 0.51
اولین قیمت 3,529
قیمت دیروز 3,528
بازه روز 3,650 3,450
قیمت مجاز 3,704 3,352
بازه هفته 3,518 3,306
بازه سال - -
P/E 712746
تعداد سهام 8.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.746 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 378
حجم معاملات 2.531 میلیون
ارزش معاملات 8.977 میلیارد
ارزش بازار 29.255 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 577,084 2.049 میلیون
حقوقی 1.954 میلیون 482,000
تعداد خرید فروش
مجموع 108 128
حقیقی 104 123
حقوقی 4 5
تغییر حقوقی به حقیقی 5.218 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 89,838 3,560 3,570 56,227 3
1 1,600 3,521 3,580 25,300 2
1 500 3,520 3,585 1,492 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65