قیمت پایانی تغییر درصد
2,032 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,001 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,032 0.00 0.00
اولین قیمت 2,020
قیمت دیروز 2,032
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,062 1,866
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 408432
تعداد سهام 8.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.3 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.764 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 2,003 2,026 1,000 1
2 27,000 2,002 2,032 1,000 1
1 10,000 1,999 2,035 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65