قیمت پایانی تغییر درصد
2,069 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,013 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,069 0.00 0.00
اولین قیمت 2,112
قیمت دیروز 2,069
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,050 1,856
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 415869
تعداد سهام 8.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.3 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 17.069 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,230 2,011 2,030 13,631 1
2 20,000 2,009 2,035 4,000 1
1 3,000 2,008 2,040 10,600 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65