قیمت پایانی تغییر درصد
3,296 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,298 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,296 0.00 0.00
اولین قیمت 3,330
قیمت دیروز 3,296
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,292 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 662496
تعداد سهام 8.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 27.192 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 3,201 3,395 40,000 1
1 10,000 3,127 3,399 30,000 1
1 1,000 3,088 3,400 6,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/23)

65