قیمت پایانی تغییر درصد
3,801 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,877 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,801 0.00 0.00
اولین قیمت 3,848
قیمت دیروز 3,801
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,168 3,772
بازه هفته 4,080 3,349
بازه سال - -
P/E 764001
تعداد سهام 8.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.568 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 31.358 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 874 3,840 3,877 27,400 1
1 2,000 3,825 3,880 5,000 1
1 1,000 3,783 3,890 425,000 15

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65