قیمت پایانی تغییر درصد
2,029 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,020 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,029 0.00 0.00
اولین قیمت 2,029
قیمت دیروز 2,029
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,050 1,856
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 407829
تعداد سهام 8.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.3 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.739 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,500 2,017 2,044 2,000 1
1 1,000 2,015 2,046 8,200 1
1 7,200 2,012 2,053 7,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65