قیمت پایانی تغییر درصد
3,250 36.00 1.12

داده ها

آخرین معامله 3,220 6.00 0.19
قیمت پایانی 3,250 36.00 1.12
اولین قیمت 3,301
قیمت دیروز 3,214
بازه روز 3,327 3,196
قیمت مجاز 2,622 2,374
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 643500
تعداد سهام 2.85 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.14 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 716
حجم معاملات 5.888 میلیون
ارزش معاملات 19.136 میلیارد
ارزش بازار 9.263 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.678 میلیون 5.78 میلیون
حقوقی 210,400 108,400
تعداد خرید فروش
مجموع 272 181
حقیقی 270 180
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 331.5 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 3,220 3,230 1,000 1
1 3,500 3,218 3,240 594 1
2 38,041 3,201 3,250 24,542 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65