قیمت پایانی تغییر درصد
2,535 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,463 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,535 0.00 0.00
اولین قیمت 2,452
قیمت دیروز 2,535
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,622 2,374
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 501930
تعداد سهام 2.85 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.14 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.225 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,460 2,547 1,500 1
1 3,500 2,452 2,548 1,780 1
4 32,200 2,450 2,550 38,112 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65