قیمت پایانی تغییر درصد
2,123 4.00 0.19

داده ها

آخرین معامله 2,145 18.00 0.85
قیمت پایانی 2,123 4.00 0.19
اولین قیمت 2,157
قیمت دیروز 2,127
بازه روز 2,160 2,052
قیمت مجاز 2,622 2,374
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 420354
تعداد سهام 2.85 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.14 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 55
حجم معاملات 573,645
ارزش معاملات 1.216 میلیارد
ارزش بازار 6.051 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 173,645 487,785
حقوقی 400,000 85,860
تعداد خرید فروش
مجموع 12 24
حقیقی 11 23
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 666.919 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,600 2,064 2,139 11,000 2
1 1,929 2,063 2,140 16,469 2
1 500 2,062 2,144 7,045 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65