قیمت پایانی تغییر درصد
6,310 269.00 4.45

داده ها

آخرین معامله 6,343 302.00 5.00
قیمت پایانی 6,310 269.00 4.45
اولین قیمت 6,195
قیمت دیروز 6,041
بازه روز 6,343 6,170
قیمت مجاز 6,343 5,739
بازه هفته 6,314 5,811
بازه سال - -
P/E 1249380
تعداد سهام 2.85 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.14 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,539
حجم معاملات 12.593 میلیون
ارزش معاملات 79.467 میلیارد
ارزش بازار 17.984 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 12.575 میلیون 8.039 میلیون
حقوقی 18,233 4.553 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 517 473
حقیقی 516 464
حقوقی 1 9
تغییر حقوقی به حقیقی 28.617 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
16 159,854 6,343 6,400 1,000 1
1 158 6,340 6,541 5,905 3
1 160 6,301 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65