قیمت پایانی تغییر درصد
3,554 63.00 1.74

داده ها

آخرین معامله 3,530 87.00 2.41
قیمت پایانی 3,554 63.00 1.74
اولین قیمت 3,601
قیمت دیروز 3,617
بازه روز 3,610 3,510
قیمت مجاز 2,622 2,374
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 703692
تعداد سهام 2.85 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.14 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 364
حجم معاملات 1.154 میلیون
ارزش معاملات 4.101 میلیارد
ارزش بازار 10.129 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.104 میلیون 1.154 میلیون
حقوقی 50,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 151 85
حقیقی 150 85
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 177.7 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,444 3,501 3,530 234 1
3 11,300 3,500 3,550 10,000 1
1 4,490 3,499 3,555 3 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65