قیمت پایانی تغییر درصد
5,159 120.00 2.27

داده ها

آخرین معامله 5,230 49.00 0.93
قیمت پایانی 5,159 120.00 2.27
اولین قیمت 5,500
قیمت دیروز 5,279
بازه روز 5,500 5,100
قیمت مجاز 5,542 5,016
بازه هفته 5,998 4,952
بازه سال - -
P/E 1021482
تعداد سهام 2.85 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.14 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 557
حجم معاملات 2.775 میلیون
ارزش معاملات 14.317 میلیارد
ارزش بازار 14.703 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.829 میلیون 2.763 میلیون
حقوقی 946,650 12,000
تعداد خرید فروش
مجموع 198 141
حقیقی 194 140
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 4.822 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 808 5,131 5,232 12,000 1
6 11,982 5,130 5,249 7,900 1
1 3,000 5,124 5,250 5,468 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65