قیمت پایانی تغییر درصد
3,845 55.00 1.45

داده ها

آخرین معامله 3,860 70.00 1.85
قیمت پایانی 3,845 55.00 1.45
اولین قیمت 3,852
قیمت دیروز 3,790
بازه روز 3,890 3,786
قیمت مجاز 3,979 3,601
بازه هفته 3,854 3,650
بازه سال - -
P/E 761310
تعداد سهام 2.85 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.14 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 662
حجم معاملات 5.616 میلیون
ارزش معاملات 21.595 میلیارد
ارزش بازار 10.958 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.616 میلیون 5.616 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 209 160
حقیقی 209 160
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 17,000 3,835 3,840 3,000 1
1 10,000 3,831 3,860 84,083 2
1 2,185 3,813 3,869 11,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65