قیمت پایانی تغییر درصد
2,626 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,670 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,626 0.00 0.00
اولین قیمت 2,800
قیمت دیروز 2,626
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,757 2,495
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 519948
تعداد سهام 2.85 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.14 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.484 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,790 18,750 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65