قیمت پایانی تغییر درصد
4,370 9.00 0.21

داده ها

آخرین معامله 4,162 217.00 4.96
قیمت پایانی 4,370 9.00 0.21
اولین قیمت 4,161
قیمت دیروز 4,379
بازه روز 4,465 4,161
قیمت مجاز 4,597 4,161
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -367080
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 113,740

معاملات

تعداد معاملات 16
حجم معاملات 7,689
ارزش معاملات 32.638 میلیون
ارزش بازار 437 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7,689 7,689
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 8 11
حقیقی 8 11
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 747 4,163 4,454 500 1
0 0 0 4,455 880 1
0 0 0 4,460 7,675 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65