قیمت پایانی تغییر درصد
14,742 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,742 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,742 0.00 0.00
اولین قیمت 14,742
قیمت دیروز 14,742
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,292 14,742
بازه هفته 16,236 14,742
بازه سال - -
P/E -1238328
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.948 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 14,742 300,089 108
0 0 0 14,899 2,576 1
0 0 0 15,041 6,090 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65