قیمت پایانی تغییر درصد
5,304 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,410 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,304 0.00 0.00
اولین قیمت 5,410
قیمت دیروز 5,304
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,183 4,691
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -445536
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 101,276

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 530.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 4,921 0 0 0
1 255 4,850 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/31)

65