قیمت پایانی تغییر درصد
4,932 3.00 0.06

داده ها

آخرین معامله 4,689 246.00 4.98
قیمت پایانی 4,932 3.00 0.06
اولین قیمت 4,689
قیمت دیروز 4,935
بازه روز 4,689 4,689
قیمت مجاز 5,183 4,691
بازه هفته 4,690 4,690
بازه سال - -
P/E -414288
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 101,276

معاملات

تعداد معاملات 4
حجم معاملات 1,429
ارزش معاملات 6.701 میلیون
ارزش بازار 493.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1,429 1,429
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 2
حقیقی 3 2
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 4,689 120,915 36
0 0 0 4,690 9,934 3
0 0 0 4,691 1,672 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65