قیمت پایانی تغییر درصد
4,214 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,214 0.00 0.00
اولین قیمت 4,070
قیمت دیروز 4,214
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,183 4,691
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -353976
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 101,276

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 421.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,400 4,125 4,250 10,000 1
1 1,000 4,112 4,300 10,000 1
1 999 4,080 4,381 1,580 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65