قیمت پایانی تغییر درصد
3,643 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,462 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,643 0.00 0.00
اولین قیمت 3,462
قیمت دیروز 3,643
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,825 3,461
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -306012
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 137,212

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 364.3 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,462 10,872 2
0 0 0 4,460 19,000 1
0 0 0 5,290 719 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/20)

65