قیمت پایانی تغییر درصد
13,060 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,060 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,060 0.00 0.00
اولین قیمت 13,060
قیمت دیروز 13,060
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,979 19,887
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 273.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.573 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/26)

65