قیمت پایانی تغییر درصد
4,962 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,962 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,962 0.00 0.00
اولین قیمت 4,962
قیمت دیروز 4,962
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,210 4,714
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 602.947 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.992 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
277 11.16 میلیون 4,962 5,021 384 1
1 1,000 4,960 5,225 400 1
1 300 4,950 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/16)

65