قیمت پایانی تغییر درصد
5,807 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,710 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,807 0.00 0.00
اولین قیمت 5,995
قیمت دیروز 5,807
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,065 5,489
بازه هفته 5,560 5,213
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 602.947 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.501 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 27,183 5,710 5,770 14,598 2
3 69,341 5,700 5,789 4,000 1
2 5,320 5,654 5,790 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65