قیمت پایانی تغییر درصد
2,069 9.00 0.43

داده ها

آخرین معامله 2,050 28.00 1.35
قیمت پایانی 2,069 9.00 0.43
اولین قیمت 2,078
قیمت دیروز 2,078
بازه روز 2,100 2,050
قیمت مجاز 2,212 2,002
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 471.82 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 87
حجم معاملات 423,783
ارزش معاملات 876.677 میلیون
ارزش بازار 976.196 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 423,783 403,783
حقوقی 0 20,000
تعداد خرید فروش
مجموع 35 32
حقیقی 35 31
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 41.38 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 14,853 2,051 2,079 500 1
2 9,000 2,050 2,080 3,586 2
1 490 2,043 2,090 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/25)

65