قیمت پایانی تغییر درصد
3,054 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,022 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,054 0.00 0.00
اولین قیمت 3,100
قیمت دیروز 3,054
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,037 2,749
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 471.82 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.441 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 18,000 3,021 3,097 50,000 1
1 33,000 3,010 3,099 26,000 2
2 2,348 3,003 3,100 20,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65