قیمت پایانی تغییر درصد
2,840 65.00 2.34

داده ها

آخرین معامله 2,830 55.00 1.98
قیمت پایانی 2,840 65.00 2.34
اولین قیمت 2,660
قیمت دیروز 2,775
بازه روز 2,888 2,660
قیمت مجاز 2,913 2,637
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 471.82 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 8
حجم معاملات 19,691
ارزش معاملات 55.93 میلیون
ارزش بازار 1.34 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 19,691 19,691
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 5 6
حقیقی 5 6
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 36,501 2,800 2,830 20,954 2
1 2,000 2,745 2,849 2,153 3
1 50,000 2,744 2,850 17,318 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65