قیمت پایانی تغییر درصد
4,774 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,779 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,774 0.00 0.00
اولین قیمت 5,090
قیمت دیروز 4,774
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,012 4,536
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 602.947 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.878 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 5,120 10,000 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65