قیمت پایانی تغییر درصد
6,607 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,596 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,607 0.00 0.00
اولین قیمت 6,670
قیمت دیروز 6,607
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,290 6,596
بازه هفته 7,788 7,402
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 602.947 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.984 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 6,596 962,399 38
0 0 0 6,636 6,770 1
0 0 0 6,689 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65