قیمت پایانی تغییر درصد
60,793 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 61,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 60,793 0.00 0.00
اولین قیمت 61,600
قیمت دیروز 60,793
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 63,996 57,902
بازه هفته 61,610 60,500
بازه سال - -
P/E 157393077
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 145.903 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,155 60,951 61,100 38 1
1 5,555 60,903 61,254 107 1
1 3,926 60,900 61,350 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65