قیمت پایانی تغییر درصد
61,344 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 61,910 0.00 0.00
قیمت پایانی 61,344 0.00 0.00
اولین قیمت 61,002
قیمت دیروز 61,344
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 49,333 44,635
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 158819616
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 147.226 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 623,145 61,910 63,950 10 1
1 500 60,600 63,983 580 2
1 150 60,504 65,000 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65