قیمت پایانی تغییر درصد
57,296 2,481.00 4.53

داده ها

آخرین معامله 57,555 2,740.00 5.00
قیمت پایانی 57,296 2,481.00 4.53
اولین قیمت 55,400
قیمت دیروز 54,815
بازه روز 57,555 54,501
قیمت مجاز 57,555 52,075
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 148339344
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,020
حجم معاملات 1.4 میلیون
ارزش معاملات 80.214 میلیارد
ارزش بازار 137.51 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 921,982 1.153 میلیون
حقوقی 478,000 247,230
تعداد خرید فروش
مجموع 207 414
حقیقی 202 410
حقوقی 5 4
تغییر حقوقی به حقیقی 13.222 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
154 1.038 میلیون 57,555 57,570 100 1
2 357 57,554 57,600 60 1
2 120 57,553 57,990 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65