قیمت پایانی تغییر درصد
48,516 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 48,547 0.00 0.00
قیمت پایانی 48,516 0.00 0.00
اولین قیمت 49,500
قیمت دیروز 48,516
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 49,333 44,635
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 125607924
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 116.438 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 44 48,200 49,999 11,500 1
1 100 48,010 50,000 13,109 2
1 103 47,951 50,022 3,080 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/25)

65