قیمت پایانی تغییر درصد
55,037 434.00 0.79

داده ها

آخرین معامله 55,000 397.00 0.73
قیمت پایانی 55,037 434.00 0.79
اولین قیمت 54,999
قیمت دیروز 54,603
بازه روز 56,730 54,005
قیمت مجاز 57,333 51,873
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 142490793
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,364
حجم معاملات 1.98 میلیون
ارزش معاملات 108.971 میلیارد
ارزش بازار 132.089 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 959,497 1.27 میلیون
حقوقی 1.02 میلیون 709,671
تعداد خرید فروش
مجموع 347 560
حقیقی 333 547
حقوقی 14 13
تغییر حقوقی به حقیقی 17.105 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,060 55,000 55,093 1,000 1
1 12,211 54,320 55,094 270 1
1 10,000 54,311 55,140 6,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65