قیمت پایانی تغییر درصد
53,290 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 53,180 0.00 0.00
قیمت پایانی 53,290 0.00 0.00
اولین قیمت 54,999
قیمت دیروز 53,290
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 49,333 44,635
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 137967810
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 127.896 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 40 53,152 53,180 11,741 2
1 5,950 53,151 53,181 90 1
1 40 53,111 53,190 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65