قیمت پایانی تغییر درصد
54,928 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 55,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 54,928 0.00 0.00
اولین قیمت 56,000
قیمت دیروز 54,928
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 57,674 52,182
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 142208592
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 131.827 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 450 55,100 55,890 1,000 1
1 46 54,000 55,924 300 1
2 100,000 53,650 56,500 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65