قیمت پایانی تغییر درصد
65,968 790.00 1.18

داده ها

آخرین معامله 65,500 1,258.00 1.88
قیمت پایانی 65,968 790.00 1.18
اولین قیمت 66,802
قیمت دیروز 66,758
بازه روز 66,850 65,000
قیمت مجاز 70,095 63,421
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 170791152
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,795
حجم معاملات 1.124 میلیون
ارزش معاملات 74.125 میلیارد
ارزش بازار 158.323 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 726,753 1.117 میلیون
حقوقی 396,906 7,115
تعداد خرید فروش
مجموع 769 292
حقیقی 760 289
حقوقی 9 3
تغییر حقوقی به حقیقی 25.714 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 24 65,498 65,500 1,234 1
1 20 65,470 65,501 1,954 1
2 900 65,422 65,800 4,985 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65