قیمت پایانی تغییر درصد
3,101 147.00 4.98

داده ها

آخرین معامله 3,101 147.00 4.98
قیمت پایانی 3,101 147.00 4.98
اولین قیمت 3,101
قیمت دیروز 2,954
بازه روز 3,101 3,101
قیمت مجاز 3,101 2,807
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 142646
تعداد سهام 550 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 220,000

معاملات

تعداد معاملات 76
حجم معاملات 610,986
ارزش معاملات 1.895 میلیارد
ارزش بازار 1.706 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 610,986 310,986
حقوقی 0 300,000
تعداد خرید فروش
مجموع 31 32
حقیقی 31 31
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 930.3 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
13 132,407 3,101 3,135 1,000 1
2 40,000 2,986 0 0 0
1 8,100 2,961 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65