قیمت پایانی تغییر درصد
2,449 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,459 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,449 0.00 0.00
اولین قیمت 2,379
قیمت دیروز 2,449
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,602 2,356
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 112654
تعداد سهام 550 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 220,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.347 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
16 539,104 2,459 3,124 3,655 1
1 3,000 2,432 3,398 475 1
1 1,000 2,400 3,455 41,280 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/22)

65