قیمت پایانی تغییر درصد
3,335 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,360 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,335 0.00 0.00
اولین قیمت 3,360
قیمت دیروز 3,335
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,484 3,154
بازه هفته 3,706 3,209
بازه سال - -
P/E 153410
تعداد سهام 1.1 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 440,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.669 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 3,341 3,379 34,934 1
1 10,000 3,330 3,384 8,500 1
1 1,000 3,323 3,386 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65