قیمت پایانی تغییر درصد
1,971 32.00 1.60

داده ها

آخرین معامله 1,911 92.00 4.59
قیمت پایانی 1,971 32.00 1.60
اولین قیمت 2,000
قیمت دیروز 2,003
بازه روز 2,000 1,910
قیمت مجاز 2,088 1,890
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 90666
تعداد سهام 550 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 239,808

معاملات

تعداد معاملات 47
حجم معاملات 125,777
ارزش معاملات 243.702 میلیون
ارزش بازار 1.084 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 125,777 125,777
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 16 9
حقیقی 16 9
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,000 1,921 1,979 10,000 1
1 1,000 1,915 2,000 4,000 2
1 3,000 1,912 2,031 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/26)

65