قیمت پایانی تغییر درصد
2,352 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,351 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,352 0.00 0.00
اولین قیمت 2,352
قیمت دیروز 2,352
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,602 2,356
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 108192
تعداد سهام 550 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 220,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.294 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 13,676 2,141 2,352 250 1
1 1,000 1,810 2,387 2,000 1
0 0 0 2,398 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65