قیمت پایانی تغییر درصد
2,607 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,607 0.00 0.00
اولین قیمت 2,600
قیمت دیروز 2,607
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,737 2,477
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 119922
تعداد سهام 550 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 220,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.434 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,810 2,600 299,582 20
0 0 0 2,669 3,600 1
0 0 0 2,670 8,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65