قیمت پایانی تغییر درصد
2,590 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,594 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,590 0.00 0.00
اولین قیمت 2,671
قیمت دیروز 2,590
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,849 2,579
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 119140
تعداد سهام 1.1 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 440,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.849 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,888 2,583 2,600 73,666 1
2 12,000 2,582 2,679 2,665 1
2 21,890 2,580 2,714 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65