داده ها

آخرین معامله 4,400 116.00 2.71
قیمت پایانی 4,375 91.00 2.12
اولین قیمت 4,290
قیمت دیروز 4,284
بازه روز 4,431 4,200
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 80 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 402
حجم معاملات 1.676 میلیون
ارزش معاملات 7.333 میلیارد
ارزش بازار 350 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.674 میلیون 1.676 میلیون
حقوقی 2,246 0
تعداد خرید فروش
مجموع 110 132
حقیقی 109 132
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 9.826 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65