داده ها

آخرین معامله 3,851 258.00 6.28
قیمت پایانی 3,851 258.00 6.28
اولین قیمت 3,851
قیمت دیروز 4,109
بازه روز 3,851 3,851
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 4,080 4,060
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 80 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 237
حجم معاملات 2.122 میلیون
ارزش معاملات 8.17 میلیارد
ارزش بازار 308.08 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.122 میلیون 2.122 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 105 45
حقیقی 105 45
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65