داده ها

آخرین معامله 9,150 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,296 0.00 0.00
اولین قیمت 9,440
قیمت دیروز 9,296
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,232 8,696
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 61 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 567.056 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 315 8,200 8,696 62,100 22
0 0 0 8,700 900 1
0 0 0 8,801 800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65