داده ها

آخرین معامله 6,161 8.00 0.13
قیمت پایانی 6,082 71.00 1.15
اولین قیمت 5,700
قیمت دیروز 6,153
بازه روز 6,172 5,700
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 22 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 12
حجم معاملات 7,782
ارزش معاملات 47.332 میلیون
ارزش بازار 133.804 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8,580 8,580
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 6 5
حقیقی 6 5
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65