داده ها

آخرین معامله 4,700 30.00 0.64
قیمت پایانی 4,700 30.00 0.64
اولین قیمت 4,700
قیمت دیروز 4,670
بازه روز 4,700 4,700
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 22 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 219
ارزش معاملات 1.029 میلیون
ارزش بازار 103.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 219 219
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 1
حقیقی 1 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/25)

65