داده ها

آخرین معامله 11,677 32.00 0.27
قیمت پایانی 11,603 106.00 0.91
اولین قیمت 12,000
قیمت دیروز 11,709
بازه روز 12,000 11,300
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 22 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 91
حجم معاملات 98,809
ارزش معاملات 1.146 میلیارد
ارزش بازار 255.266 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 98,809 98,809
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 27 44
حقیقی 27 44
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65