قیمت پایانی تغییر درصد
17,429 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,228 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,429 0.00 0.00
اولین قیمت 17,380
قیمت دیروز 17,429
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,310 16,568
بازه هفته 17,898 15,545
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 375 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 150,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.536 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,538 17,210 17,230 2,440 2
1 1,158 17,191 17,233 10 1
1 1,200 17,184 17,235 117 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65