قیمت پایانی تغییر درصد
20,954 997.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 20,954 997.00 5.00
قیمت پایانی 20,954 997.00 5.00
اولین قیمت 20,954
قیمت دیروز 19,957
بازه روز 20,954 20,954
قیمت مجاز 20,954 18,960
بازه هفته 19,890 16,150
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 375 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 150,000

معاملات

تعداد معاملات 640
حجم معاملات 150,145
ارزش معاملات 3.146 میلیارد
ارزش بازار 7.858 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 150,145 150,009
حقوقی 0 136
تعداد خرید فروش
مجموع 9 636
حقیقی 9 615
حقوقی 0 21
تغییر حقوقی به حقیقی 2.85 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1085 2.431 میلیون 20,954 20,954 69,650 552
4 2,180 20,953 0 0 0
3 622 20,952 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65