قیمت پایانی تغییر درصد
1,769 33.00 1.83

داده ها

آخرین معامله 1,720 82.00 4.55
قیمت پایانی 1,769 33.00 1.83
اولین قیمت 1,825
قیمت دیروز 1,802
بازه روز 1,892 1,712
قیمت مجاز 1,892 1,712
بازه هفته 1,802 1,802
بازه سال - -
P/E -454633
تعداد سهام 1.262 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 504,873

معاملات

تعداد معاملات 5,331
حجم معاملات 107.164 میلیون
ارزش معاملات 189.623 میلیارد
ارزش بازار 2.233 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 104.464 میلیون 106.264 میلیون
حقوقی 2.7 میلیون 900,000
تعداد خرید فروش
مجموع 1,618 989
حقیقی 1,617 986
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 3.184 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,720 1,723 3,000 1
1 89,377 1,715 1,726 1,111 1
3 120,000 1,713 1,728 1,111 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65