داده ها

آخرین معامله 1,251 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,226 0.00 0.00
اولین قیمت 1,251
قیمت دیروز 1,226
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,287 1,165
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -315082
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 440,141

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 490.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 99,334 1,251 1,310 50 1
1 50,000 1,181 1,375 120 1
0 0 0 1,412 14,082 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65