قیمت پایانی تغییر درصد
1,066 39.00 3.80

داده ها

آخرین معامله 1,078 51.00 4.97
قیمت پایانی 1,066 39.00 3.80
اولین قیمت 1,078
قیمت دیروز 1,027
بازه روز 1,078 998
قیمت مجاز 1,831 1,657
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -273962
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 289,519

معاملات

تعداد معاملات 1,964
حجم معاملات 45.772 میلیون
ارزش معاملات 48.784 میلیارد
ارزش بازار 426.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 45.722 میلیون 36.622 میلیون
حقوقی 50,000 9.15 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 620 399
حقیقی 619 394
حقوقی 1 5
تغییر حقوقی به حقیقی 9.701 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
473 22.667 میلیون 1,078 0 0 0
3 2,940 1,077 0 0 0
5 18,051 1,076 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65