قیمت پایانی تغییر درصد
1,384 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,384 0.00 0.00
اولین قیمت 1,354
قیمت دیروز 1,384
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,473 1,333
بازه هفته 1,449 1,249
بازه سال - -
P/E -355688
تعداد سهام 1.262 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 504,873

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.747 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 300,000 1,391 1,399 10,000 1
3 140,000 1,390 1,400 54,408 3
3 31,000 1,385 1,402 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65