قیمت پایانی تغییر درصد
1,862 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,850 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,862 0.00 0.00
اولین قیمت 1,896
قیمت دیروز 1,862
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,831 1,657
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -478534
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 289,519

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 744.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18,860 1,850 1,861 10,000 1
1 10,770 1,848 1,865 3,600 1
1 5,000 1,838 1,866 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65