قیمت پایانی تغییر درصد
749 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 742 0.00 0.00
قیمت پایانی 749 0.00 0.00
اولین قیمت 760
قیمت دیروز 749
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 786 712
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -192493
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 682,128

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 299.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 742 750 14,950 1
4 55,000 741 756 15,000 1
2 80,000 740 757 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65