قیمت پایانی تغییر درصد
1,691 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,691 0.00 0.00
اولین قیمت 1,719
قیمت دیروز 1,691
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,831 1,657
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -434587
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 289,519

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 676.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,690 1,700 6,609 1
3 3,736 1,686 1,710 114,380 3
1 39,770 1,685 1,711 310,593 7

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65