قیمت پایانی تغییر درصد
845 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 866 0.00 0.00
قیمت پایانی 845 0.00 0.00
اولین قیمت 813
قیمت دیروز 845
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 894 810
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -217165
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 447,628

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 338 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 29,271 865 869 7,678 1
1 24,129 850 870 1,742 1
2 77,222 841 875 12,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65