قیمت پایانی تغییر درصد
1,932 14.00 0.72

داده ها

آخرین معامله 1,910 36.00 1.85
قیمت پایانی 1,932 14.00 0.72
اولین قیمت 1,989
قیمت دیروز 1,946
بازه روز 2,010 1,870
قیمت مجاز 2,043 1,849
بازه هفته 1,947 1,902
بازه سال - -
P/E -496524
تعداد سهام 1.262 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 504,873

معاملات

تعداد معاملات 6,134
حجم معاملات 64.555 میلیون
ارزش معاملات 124.694 میلیارد
ارزش بازار 2.439 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 64.455 میلیون 64.267 میلیون
حقوقی 100,000 288,000
تعداد خرید فروش
مجموع 1,976 1,729
حقیقی 1,975 1,726
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 363.216 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,889 1,909 1,910 90,832 3
6 14,583 1,905 1,919 5,263 1
3 54,615 1,903 1,920 105,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65