قیمت پایانی تغییر درصد
12,884 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,884 0.00 0.00
اولین قیمت 12,900
قیمت دیروز 12,884
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,462 12,180
بازه هفته 13,550 12,200
بازه سال - -
P/E 6055480
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.73 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,195 12,800 12,830 2,000 1
1 130 12,777 12,849 17,500 1
1 3,000 12,764 12,944 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65