قیمت پایانی تغییر درصد
13,597 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,508 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,597 0.00 0.00
اولین قیمت 13,999
قیمت دیروز 13,597
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,928 13,508
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6390590
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.158 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 13,508 15,583 3
0 0 0 13,631 425 1
0 0 0 13,698 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65