قیمت پایانی تغییر درصد
1,196 6.00 0.50

داده ها

آخرین معامله 1,190 12.00 1.00
قیمت پایانی 1,196 6.00 0.50
اولین قیمت 1,210
قیمت دیروز 1,202
بازه روز 1,215 1,182
قیمت مجاز 1,306 1,182
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 562120
تعداد سهام 520 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 126
حجم معاملات 794,540
ارزش معاملات 950.394 میلیون
ارزش بازار 621.92 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 727,376 770,356
حقوقی 67,164 24,184
تعداد خرید فروش
مجموع 34 28
حقیقی 32 27
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 51.404 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 19,841 1,190 1,201 34,000 2
2 11,730 1,188 1,206 10,000 1
1 7,000 1,186 1,207 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/25)

65