قیمت پایانی تغییر درصد
1,534 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,538 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,534 0.00 0.00
اولین قیمت 1,495
قیمت دیروز 1,534
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,610 1,458
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 720980
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 920.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,538 0 0 0
1 1,000 1,481 0 0 0
1 1,000 1,420 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/19)

65