قیمت پایانی تغییر درصد
2,149 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,150 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,149 0.00 0.00
اولین قیمت 2,120
قیمت دیروز 2,149
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,054 1,860
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1010030
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.289 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,700 2,143 2,158 14,376 1
1 829 2,142 2,160 20,000 1
1 170 2,141 2,170 21,499 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65