قیمت پایانی تغییر درصد
8,788 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,839 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,788 0.00 0.00
اولین قیمت 8,998
قیمت دیروز 8,788
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,227 8,349
بازه هفته 9,654 8,503
بازه سال - -
P/E 4130360
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.349 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,343 8,838 8,840 1,690 1
1 20,193 8,632 8,850 300 1
1 570 8,630 8,885 8,070 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65