قیمت پایانی تغییر درصد
9,665 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,670 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,665 0.00 0.00
اولین قیمت 9,592
قیمت دیروز 9,665
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,148 9,182
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4542550
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.799 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10 9,592 9,800 23,000 1
0 0 0 10,140 1,558 1
0 0 0 10,575 1,127 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65