قیمت پایانی تغییر درصد
1,709 3.00 0.18

داده ها

آخرین معامله 1,700 12.00 0.70
قیمت پایانی 1,709 3.00 0.18
اولین قیمت 1,700
قیمت دیروز 1,712
بازه روز 1,750 1,657
قیمت مجاز 1,797 1,627
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 803230
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 55
حجم معاملات 281,777
ارزش معاملات 481.506 میلیون
ارزش بازار 1.025 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 98,977 281,677
حقوقی 182,800 100
تعداد خرید فروش
مجموع 10 16
حقیقی 8 15
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 312.234 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 13,253 1,700 1,730 10,000 1
1 17,000 1,658 1,733 6,500 1
1 1,250 1,657 1,734 2,040 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65