قیمت پایانی تغییر درصد
14,663 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,005 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,663 0.00 0.00
اولین قیمت 14,723
قیمت دیروز 14,663
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,005 13,577
بازه هفته 15,637 15,220
بازه سال - -
P/E 44678161
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.997 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
19 437,116 15,005 15,100 300 1
1 1,378 14,800 15,497 18,000 3
1 2,000 14,605 15,512 1,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65