قیمت پایانی تغییر درصد
6,361 38.00 0.60

داده ها

آخرین معامله 6,345 22.00 0.35
قیمت پایانی 6,361 38.00 0.60
اولین قیمت 6,560
قیمت دیروز 6,323
بازه روز 6,560 6,296
قیمت مجاز 6,822 6,174
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 19381967
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 477
حجم معاملات 1.217 میلیون
ارزش معاملات 7.741 میلیارد
ارزش بازار 4.771 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.217 میلیون 1.217 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 253 58
حقیقی 253 58
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,467 6,307 6,340 570 1
1 19,908 6,306 6,349 19,822 1
1 500 6,305 6,400 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65