قیمت پایانی تغییر درصد
6,326 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,320 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,326 0.00 0.00
اولین قیمت 6,439
قیمت دیروز 6,326
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,822 6,174
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 19275322
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.745 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,079 6,312 6,329 2,000 1
2 4,326 6,300 6,330 50 1
1 700 6,295 6,345 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65