قیمت پایانی تغییر درصد
8,500 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,687 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,500 0.00 0.00
اولین قیمت 8,720
قیمت دیروز 8,500
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,822 6,174
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 25899500
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.375 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,683 8,612 8,687 2,337 1
1 135 8,550 8,696 10,600 1
1 1,746 8,535 8,697 20,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65