داده ها

آخرین معامله 8,753 416.00 4.99
قیمت پایانی 8,456 119.00 1.43
اولین قیمت 8,753
قیمت دیروز 8,337
بازه روز 8,753 8,753
قیمت مجاز 8,753 7,921
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 25765432
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 22
حجم معاملات 85,881
ارزش معاملات 751.716 میلیون
ارزش بازار 6.342 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 85,881 85,881
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 14
حقیقی 9 14
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
41 304,473 8,753 13,400 30 1
1 1,000 8,500 13,450 5,320 1
1 2,000 8,425 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65