قیمت پایانی تغییر درصد
10,112 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,070 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,112 0.00 0.00
اولین قیمت 10,210
قیمت دیروز 10,112
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,840 9,808
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 30811264
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.584 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,959 10,070 10,100 183 1
1 1,000 10,032 10,189 3,000 1
1 1,272 10,025 10,218 900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65