قیمت پایانی تغییر درصد
13,500 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,425 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,500 0.00 0.00
اولین قیمت 13,900
قیمت دیروز 13,500
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,158 12,810
بازه هفته 14,292 12,872
بازه سال - -
P/E 41134500
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.125 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 368 13,525 13,540 9,700 1
1 114 13,400 13,550 3,480 2
3 1,900 13,362 13,597 202 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65