داده ها

آخرین معامله 5,675 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,488 0.00 0.00
اولین قیمت 5,312
قیمت دیروز 5,488
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,941 5,377
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 16721936
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.372 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 11,000 5,350 5,675 3,029 1
1 2,000 5,334 5,676 7,000 1
1 1,000 5,332 5,680 8,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65