داده ها

آخرین معامله 6,780 317.00 4.47
قیمت پایانی 7,016 81.00 1.14
اولین قیمت 7,073
قیمت دیروز 7,097
بازه روز 7,073 6,743
قیمت مجاز 7,451 6,743
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 21377752
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 34
حجم معاملات 72,006
ارزش معاملات 486.69 میلیون
ارزش بازار 5.262 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 72,006 72,006
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 21 8
حقیقی 21 8
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 6,780 41 1
0 0 0 6,979 19,952 11
0 0 0 7,000 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65