قیمت پایانی تغییر درصد
4,139 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,130 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,139 0.00 0.00
اولین قیمت 4,130
قیمت دیروز 4,139
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,300 5,700
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1361731
تعداد سهام 1.316 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.445 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 250 4,130 4,135 17,000 2
1 2,000 4,129 4,136 5,000 1
1 2,822 4,125 4,140 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65