قیمت پایانی تغییر درصد
6,411 68.00 1.07

داده ها

آخرین معامله 6,426 83.00 1.31
قیمت پایانی 6,411 68.00 1.07
اولین قیمت 6,460
قیمت دیروز 6,343
بازه روز 6,460 6,350
قیمت مجاز 6,660 6,026
بازه هفته 6,480 6,246
بازه سال - -
P/E 2109219
تعداد سهام 2.356 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 430
حجم معاملات 1.38 میلیون
ارزش معاملات 8.85 میلیارد
ارزش بازار 15.102 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.383 میلیون 1.369 میلیون
حقوقی 0 13,264
تعداد خرید فروش
مجموع 165 116
حقیقی 165 114
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 85.036 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 6,424 6,425 16,400 2
1 10,000 6,423 6,426 52,049 3
1 300 6,422 6,427 48,858 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65