قیمت پایانی تغییر درصد
7,136 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,183 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,136 0.00 0.00
اولین قیمت 6,899
قیمت دیروز 7,136
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,184 6,500
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2347744
تعداد سهام 1.316 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.388 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,500 7,184 7,184 332,024 4
2 5,350 7,183 0 0 0
1 2,817 7,173 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65