قیمت پایانی تغییر درصد
5,269 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,276 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,269 0.00 0.00
اولین قیمت 5,189
قیمت دیروز 5,269
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,300 5,700
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1733501
تعداد سهام 1.316 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.932 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
59 760,427 5,276 5,280 21,000 2
1 2,000 5,275 5,290 1,799 1
3 6,770 5,274 5,295 180 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65