قیمت پایانی تغییر درصد
9,473 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,514 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,473 0.00 0.00
اولین قیمت 9,200
قیمت دیروز 9,473
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,946 9,000
بازه هفته 9,597 8,643
بازه سال - -
P/E 3116617
تعداد سهام 2.356 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 22.315 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 22,038 9,514 9,540 500 1
1 157 9,506 9,549 6,700 1
1 500 9,470 9,551 1.33 میلیون 20

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65