قیمت پایانی تغییر درصد
6,433 27.00 0.42

داده ها

آخرین معامله 6,363 97.00 1.50
قیمت پایانی 6,433 27.00 0.42
اولین قیمت 6,501
قیمت دیروز 6,460
بازه روز 6,540 6,350
قیمت مجاز 6,300 5,700
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2116457
تعداد سهام 1.316 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,257
حجم معاملات 5.823 میلیون
ارزش معاملات 37.464 میلیارد
ارزش بازار 8.463 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.67 میلیون 5.018 میلیون
حقوقی 153,000 805,291
تعداد خرید فروش
مجموع 468 318
حقیقی 465 311
حقوقی 3 7
تغییر حقوقی به حقیقی 4.196 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1 6,363 6,370 14,131 1
3 67,590 6,350 6,394 3,000 1
1 164 6,331 6,400 110,100 7

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65