قیمت پایانی تغییر درصد
4,840 95.00 1.93

داده ها

آخرین معامله 4,800 135.00 2.74
قیمت پایانی 4,840 95.00 1.93
اولین قیمت 4,844
قیمت دیروز 4,935
بازه روز 4,890 4,800
قیمت مجاز 5,181 4,689
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1592360
تعداد سهام 2.356 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 188
حجم معاملات 1.143 میلیون
ارزش معاملات 5.534 میلیارد
ارزش بازار 11.401 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.173 میلیون 1.081 میلیون
حقوقی 0 92,450
تعداد خرید فروش
مجموع 115 68
حقیقی 115 67
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 447.458 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,347 4,796 4,799 20,000 1
1 500 4,795 4,800 43,859 2
1 2,500 4,793 4,850 8,967 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65