قیمت پایانی تغییر درصد
5,889 164.00 2.71

داده ها

آخرین معامله 5,900 153.00 2.53
قیمت پایانی 5,889 164.00 2.71
اولین قیمت 6,000
قیمت دیروز 6,053
بازه روز 6,099 5,801
قیمت مجاز 6,355 5,751
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1937481
تعداد سهام 1.316 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 961
حجم معاملات 4.733 میلیون
ارزش معاملات 27.876 میلیارد
ارزش بازار 7.748 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.733 میلیون 4.553 میلیون
حقوقی 0 180,829
تعداد خرید فروش
مجموع 343 235
حقیقی 343 231
حقوقی 0 4
تغییر حقوقی به حقیقی 1.065 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 13,500 5,901 5,943 22,402 3
1 15,000 5,900 5,944 4,478 1
1 508 5,881 5,950 33,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65