قیمت پایانی تغییر درصد
10,759 226.00 2.06

داده ها

آخرین معامله 10,680 305.00 2.78
قیمت پایانی 10,759 226.00 2.06
اولین قیمت 11,530
قیمت دیروز 10,985
بازه روز 11,530 10,436
قیمت مجاز 11,534 10,436
بازه هفته 12,108 10,450
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 886
حجم معاملات 2.922 میلیون
ارزش معاملات 31.438 میلیارد
ارزش بازار 10.759 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.786 میلیون 2.861 میلیون
حقوقی 136,000 60,966
تعداد خرید فروش
مجموع 453 95
حقیقی 450 94
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 807.291 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 250 10,505 10,680 5,167 2
1 4,000 10,504 10,738 3,114 1
1 1,995 10,503 10,739 7,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65