قیمت پایانی تغییر درصد
8,699 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,630 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,699 0.00 0.00
اولین قیمت 8,632
قیمت دیروز 8,699
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,320 3,910
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.959 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,763 8,595 8,769 15,000 1
1 3,000 8,553 8,788 6,000 2
1 3,000 8,426 8,793 2,654 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/29)

65