قیمت پایانی تغییر درصد
4,692 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,706 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,692 0.00 0.00
اولین قیمت 4,680
قیمت دیروز 4,692
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,320 3,910
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.754 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
86 2.017 میلیون 4,706 4,720 4,628 1
1 500 4,705 4,754 5,030 1
1 1,189 4,679 4,769 1,300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65