قیمت پایانی تغییر درصد
4,006 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,950 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,006 0.00 0.00
اولین قیمت 4,082
قیمت دیروز 4,006
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,320 3,910
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.205 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 3,921 3,950 250 1
2 2,438 3,920 3,977 500 1
1 1,000 3,915 3,979 3,126 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65