قیمت پایانی تغییر درصد
9,773 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,755 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,773 0.00 0.00
اولین قیمت 10,140
قیمت دیروز 9,773
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,261 9,285
بازه هفته 10,140 9,541
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.773 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 9,755 9,767 670 1
2 640 9,720 9,778 374 1
3 2,200 9,700 9,784 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65