قیمت پایانی تغییر درصد
2,965 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,917 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,965 0.00 0.00
اولین قیمت 3,070
قیمت دیروز 2,965
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,711 2,453
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.372 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,824 2,917 944,618 59
1 2,500 2,777 2,918 553 1
1 500 2,460 2,926 1,430 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65