داده ها

آخرین معامله 3,846 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,846 0.00 0.00
اولین قیمت 3,846
قیمت دیروز 3,846
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,038 3,654
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.077 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 13,200 3,846 4,117 1,300 2
2 20,274 3,663 4,129 7,000 1
1 1,543 3,225 4,218 2,300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65