قیمت پایانی تغییر درصد
2,633 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,664 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,633 0.00 0.00
اولین قیمت 2,634
قیمت دیروز 2,633
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,819 2,551
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.106 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,652 2,689 25,000 2
1 1,763 2,629 2,697 381 1
1 3,000 2,622 2,700 12,621 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65