داده ها

آخرین معامله 1,873 6.00 0.32
قیمت پایانی 1,870 3.00 0.16
اولین قیمت 1,871
قیمت دیروز 1,867
بازه روز 1,998 1,710
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 553
حجم معاملات 5.626 میلیون
ارزش معاملات 10.521 میلیارد
ارزش بازار 6.545 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.626 میلیون 5.626 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 179 165
حقیقی 179 165
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)

65