قیمت پایانی تغییر درصد
2,278 25.00 1.11

داده ها

آخرین معامله 2,240 13.00 0.58
قیمت پایانی 2,278 25.00 1.11
اولین قیمت 2,365
قیمت دیروز 2,253
بازه روز 2,365 2,151
قیمت مجاز 1,730 1,566
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 127568
تعداد سهام 810 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 324,000

معاملات

تعداد معاملات 204
حجم معاملات 1.608 میلیون
ارزش معاملات 3.663 میلیارد
ارزش بازار 1.845 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.608 میلیون 1.584 میلیون
حقوقی 0 24,500
تعداد خرید فروش
مجموع 85 54
حقیقی 85 52
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 55.811 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 600 2,182 2,249 1,500 1
1 600 2,181 2,250 8,500 1
1 464 2,179 2,253 600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65