قیمت پایانی تغییر درصد
1,575 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,555 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,575 0.00 0.00
اولین قیمت 1,577
قیمت دیروز 1,575
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,730 1,566
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 88200
تعداد سهام 810 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 324,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.276 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,552 1,589 1,480 1
1 29,796 1,543 1,590 12,487 1
1 3,000 1,529 1,596 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65