قیمت پایانی تغییر درصد
5,281 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,281 0.00 0.00
اولین قیمت 5,212
قیمت دیروز 5,281
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,760 5,212
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 295736
تعداد سهام 810 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 324,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.278 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 5,253 5,699 1,000 1
1 500 5,252 5,709 1,000 1
1 1,000 5,241 5,710 20,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65