قیمت پایانی تغییر درصد
1,536 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,536 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,536 0.00 0.00
اولین قیمت 1,536
قیمت دیروز 1,536
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,612 1,460
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 86016
تعداد سهام 810 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 324,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.244 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 1,616 990 1
0 0 0 1,670 500 1
0 0 0 2,061 990 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65