قیمت پایانی تغییر درصد
5,607 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,607 0.00 0.00
اولین قیمت 5,720
قیمت دیروز 5,607
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,986 5,416
بازه هفته 5,720 5,200
بازه سال - -
P/E 313992
تعداد سهام 810 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 324,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.542 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 5,404 5,591 5,690 6,000 1
1 200 5,590 5,695 12,750 2
2 9,270 5,583 5,697 4,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65