قیمت پایانی تغییر درصد
3,388 100.00 3.04

داده ها

آخرین معامله 3,300 12.00 0.36
قیمت پایانی 3,388 100.00 3.04
اولین قیمت 3,440
قیمت دیروز 3,288
بازه روز 3,440 3,300
قیمت مجاز 3,452 3,124
بازه هفته 3,335 2,900
بازه سال - -
P/E 189728
تعداد سهام 810 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 324,000

معاملات

تعداد معاملات 383
حجم معاملات 1.884 میلیون
ارزش معاملات 6.383 میلیارد
ارزش بازار 2.744 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.884 میلیون 1.799 میلیون
حقوقی 0 85,000
تعداد خرید فروش
مجموع 162 127
حقیقی 162 126
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 287.98 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 3,935 3,288 3,400 2,018 2
1 10,000 3,277 3,405 100,000 2
1 7,000 3,225 3,410 3,819 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65