قیمت پایانی تغییر درصد
1,675 18.00 1.06

داده ها

آخرین معامله 1,630 63.00 3.72
قیمت پایانی 1,675 18.00 1.06
اولین قیمت 1,626
قیمت دیروز 1,693
بازه روز 1,650 1,620
قیمت مجاز 1,730 1,566
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 93800
تعداد سهام 810 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 324,000

معاملات

تعداد معاملات 24
حجم معاملات 85,486
ارزش معاملات 138.85 میلیون
ارزش بازار 1.357 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 66,865 85,486
حقوقی 18,621 0
تعداد خرید فروش
مجموع 13 10
حقیقی 12 10
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 31.19 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 379 1,630 1,640 20,000 1
1 626 1,623 1,650 2,489 3
1 2,023 1,621 1,665 7,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65