قیمت پایانی تغییر درصد
1,198 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,203 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,198 0.00 0.00
اولین قیمت 1,155
قیمت دیروز 1,198
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,153 1,045
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 67088
تعداد سهام 810 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 377,074

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 970.38 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
14 659,543 1,203 1,400 2,000 1
40 600,000 1,200 0 0 0
1 1,200 1,180 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/27)

65