قیمت پایانی تغییر درصد
6,782 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,744 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,782 0.00 0.00
اولین قیمت 6,900
قیمت دیروز 6,782
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,452 6,744
بازه هفته 7,554 7,011
بازه سال - -
P/E -257716
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.087 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 6,744 6,745 5,300 2
1 200 6,700 6,750 8,500 2
1 200 6,510 6,760 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65