قیمت پایانی تغییر درصد
5,659 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,610 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,659 0.00 0.00
اولین قیمت 5,663
قیمت دیروز 5,659
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,178 5,590
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -215042
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.244 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 12,000 5,600 5,610 1,000 1
1 10,000 5,597 5,669 6,960 1
1 2,000 5,595 5,670 26,983 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65