قیمت پایانی تغییر درصد
3,168 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,170 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,168 0.00 0.00
اولین قیمت 3,280
قیمت دیروز 3,168
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,173 2,871
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -120384
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.376 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,855 3,275 30 1
1 3,000 2,776 3,279 18,000 1
1 1,000 2,774 3,280 30 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65