قیمت پایانی تغییر درصد
6,085 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,141 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,085 0.00 0.00
اولین قیمت 6,000
قیمت دیروز 6,085
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,156 5,570
بازه هفته 6,270 5,465
بازه سال - -
P/E -231230
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.564 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,550 6,141 6,143 7,765 1
3 7,650 6,140 6,144 1,000 1
1 5,000 6,135 6,145 85,689 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65