قیمت پایانی تغییر درصد
4,581 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,599 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,581 0.00 0.00
اولین قیمت 4,728
قیمت دیروز 4,581
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,948 4,478
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -174078
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.436 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,000 4,599 4,600 84,518 3
1 268 4,598 4,625 200 1
2 1,510 4,597 4,644 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65