قیمت پایانی تغییر درصد
2,435 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,398 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,435 0.00 0.00
اولین قیمت 2,446
قیمت دیروز 2,435
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,369 2,145
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1132275
تعداد سهام 630 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 252,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.534 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,398 2,418 5,000 1
2 15,000 2,357 2,420 10,000 1
1 20,000 2,356 2,440 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/31)

65