قیمت پایانی تغییر درصد
4,257 11.00 0.26

داده ها

آخرین معامله 4,239 7.00 0.16
قیمت پایانی 4,257 11.00 0.26
اولین قیمت 4,225
قیمت دیروز 4,246
بازه روز 4,340 4,180
قیمت مجاز 4,845 4,385
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1979505
تعداد سهام 630 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 252,000

معاملات

تعداد معاملات 446
حجم معاملات 2.559 میلیون
ارزش معاملات 10.893 میلیارد
ارزش بازار 2.682 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.559 میلیون 2.559 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 123 129
حقیقی 123 129
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 525 4,239 4,239 22,337 1
2 12,394 4,201 4,240 7,557 1
2 3,043 4,190 4,241 2,220 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65