قیمت پایانی تغییر درصد
5,084 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,097 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,084 0.00 0.00
اولین قیمت 5,063
قیمت دیروز 5,084
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,338 4,830
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -2364060
تعداد سهام 630 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 252,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.203 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 18,000 5,009 5,100 20,000 1
1 2,000 4,613 0 0 0
1 500 4,410 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65