قیمت پایانی تغییر درصد
4,931 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,992 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,931 0.00 0.00
اولین قیمت 4,901
قیمت دیروز 4,931
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,845 4,385
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -2292915
تعداد سهام 630 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 252,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.107 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,107 4,927 5,099 2,000 1
1 1,000 4,743 5,125 640 2
1 10,670 4,658 5,144 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/15)

65