قیمت پایانی تغییر درصد
8,397 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,467 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,397 0.00 0.00
اولین قیمت 8,600
قیمت دیروز 8,397
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,816 7,978
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6969510
تعداد سهام 540 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 216,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.534 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 3,500 8,411 8,450 20,000 1
1 1,000 8,400 8,467 5,000 1
1 1,100 8,380 8,469 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65