قیمت پایانی تغییر درصد
9,144 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,169 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,144 0.00 0.00
اولین قیمت 9,091
قیمت دیروز 9,144
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,301 8,417
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7589520
تعداد سهام 540 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 216,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.938 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 9,060 9,169 140 1
2 1,300 9,050 9,171 500 1
1 2,000 9,022 9,172 16,888 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65