قیمت پایانی تغییر درصد
7,433 53.00 0.71

داده ها

آخرین معامله 7,438 48.00 0.64
قیمت پایانی 7,433 53.00 0.71
اولین قیمت 7,790
قیمت دیروز 7,486
بازه روز 7,790 7,195
قیمت مجاز 9,301 8,417
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6169390
تعداد سهام 540 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 216,000

معاملات

تعداد معاملات 188
حجم معاملات 237,883
ارزش معاملات 1.758 میلیارد
ارزش بازار 4.014 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 216,383 237,883
حقوقی 21,500 0
تعداد خرید فروش
مجموع 102 53
حقیقی 100 53
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 159.81 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,137 7,429 7,453 487 1
1 440 7,419 7,460 25,000 1
1 2,000 7,367 7,650 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65