قیمت پایانی تغییر درصد
6,810 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,810 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,810 0.00 0.00
اولین قیمت 6,810
قیمت دیروز 6,810
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,810 6,162
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5652300
تعداد سهام 540 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 216,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.677 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
46 1.402 میلیون 6,810 9,000 2,753 1
1 5,000 6,501 9,800 4,042 1
4 60,000 6,500 10,000 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65