قیمت پایانی تغییر درصد
10,399 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,499 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,399 0.00 0.00
اولین قیمت 10,400
قیمت دیروز 10,399
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,301 8,417
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8631170
تعداد سهام 540 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 216,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.615 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 10,381 10,499 5,642 1
1 10,000 10,310 10,515 234 1
1 15,000 10,305 10,525 180 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65