قیمت پایانی تغییر درصد
12,781 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,781 0.00 0.00
اولین قیمت 12,850
قیمت دیروز 12,781
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,072 13,638
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 18724165
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.112 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 154 12,702 13,000 328 1
1 79 12,699 13,100 120 1
1 500 12,656 13,146 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65