قیمت پایانی تغییر درصد
15,606 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,690 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,606 0.00 0.00
اولین قیمت 15,962
قیمت دیروز 15,606
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,100 15,472
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 22862790
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.242 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,607 15,690 15,700 7,347 1
1 6,400 15,551 15,870 14,599 2
1 129 15,522 15,899 42,429 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/22)

65