قیمت پایانی تغییر درصد
15,190 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,339 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,190 0.00 0.00
اولین قیمت 15,100
قیمت دیروز 15,190
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,000 14,478
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 22253350
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.076 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,187 14,918 15,338 100 1
1 2,000 14,903 15,339 2,595 1
1 1,000 14,902 15,439 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65