قیمت پایانی تغییر درصد
17,563 56.00 0.32

داده ها

آخرین معامله 17,350 269.00 1.53
قیمت پایانی 17,563 56.00 0.32
اولین قیمت 17,400
قیمت دیروز 17,619
بازه روز 17,440 17,100
قیمت مجاز 16,456 14,890
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 25729795
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 31
حجم معاملات 31,020
ارزش معاملات 537.603 میلیون
ارزش بازار 7.025 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 26,020 28,192
حقوقی 5,000 2,828
تعداد خرید فروش
مجموع 7 12
حقیقی 6 11
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 38.147 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,392 17,100 17,350 1,137 2
2 8,000 17,000 17,400 1,349 2
0 0 0 17,430 7,746 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65