قیمت پایانی تغییر درصد
15,341 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,341 0.00 0.00
اولین قیمت 15,870
قیمت دیروز 15,341
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,879 14,367
بازه هفته 15,950 14,477
بازه سال - -
P/E 22474565
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.273 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 15,395 15,400 181 1
1 112 15,263 15,599 500 1
1 734 15,244 15,600 67 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65