قیمت پایانی تغییر درصد
17,179 618.00 3.73

داده ها

آخرین معامله 17,389 828.00 5.00
قیمت پایانی 17,179 618.00 3.73
اولین قیمت 17,389
قیمت دیروز 16,561
بازه روز 17,389 17,300
قیمت مجاز 17,389 15,733
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 25167235
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 108
حجم معاملات 119,973
ارزش معاملات 2.086 میلیارد
ارزش بازار 6.872 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 119,973 89,973
حقوقی 0 30,000
تعداد خرید فروش
مجموع 54 23
حقیقی 54 22
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 515.37 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 55,860 17,389 0 0 0
1 372 17,301 0 0 0
1 247 17,300 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65