قیمت پایانی تغییر درصد
18,693 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,637 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,693 0.00 0.00
اولین قیمت 19,600
قیمت دیروز 18,693
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,597 18,637
بازه هفته 19,600 16,100
بازه سال - -
P/E 27385245
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.954 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 18,050 18,637 283,064 49
1 1,357 17,420 18,640 200 1
2 241 16,582 18,703 750 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65