قیمت پایانی تغییر درصد
2,942 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,061 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,942 0.00 0.00
اولین قیمت 2,981
قیمت دیروز 2,942
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,241 2,933
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 182404
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.354 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,062 3,000 1
0 0 0 3,066 11,633 1
0 0 0 3,067 1,400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65