قیمت پایانی تغییر درصد
1,182 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,176 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,182 0.00 0.00
اولین قیمت 1,178
قیمت دیروز 1,182
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,306 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 73284
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 437,445

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 945.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,766 1,176 1,183 1,500 1
6 17,000 1,168 1,185 9,366 1
2 5,300 1,160 1,191 1,654 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65