قیمت پایانی تغییر درصد
1,162 19.00 1.61

داده ها

آخرین معامله 1,163 18.00 1.52
قیمت پایانی 1,162 19.00 1.61
اولین قیمت 1,160
قیمت دیروز 1,181
بازه روز 1,181 1,150
قیمت مجاز 1,240 1,122
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 72044
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 410,509

معاملات

تعداد معاملات 160
حجم معاملات 979,377
ارزش معاملات 1.138 میلیارد
ارزش بازار 929.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 929,377 979,377
حقوقی 50,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 56 35
حقیقی 55 35
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 58.1 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 66,217 1,163 1,174 6,150 3
1 5,000 1,151 1,175 7,500 2
1 10,000 1,149 1,177 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65