قیمت پایانی تغییر درصد
2,205 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,199 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,205 0.00 0.00
اولین قیمت 2,349
قیمت دیروز 2,205
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,429 2,199
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 136710
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.764 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,199 2.792 میلیون 65
0 0 0 2,313 1,500 1
0 0 0 2,344 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65