قیمت پایانی تغییر درصد
3,753 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,756 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,753 0.00 0.00
اولین قیمت 3,650
قیمت دیروز 3,753
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,756 3,400
بازه هفته 3,750 3,400
بازه سال - -
P/E 232686
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.002 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
30 427,490 3,756 3,800 400 1
1 900 3,700 3,849 1,500 1
1 2,000 3,614 4,180 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65