قیمت پایانی تغییر درصد
1,169 4.00 0.34

داده ها

آخرین معامله 1,180 15.00 1.29
قیمت پایانی 1,169 4.00 0.34
اولین قیمت 1,186
قیمت دیروز 1,165
بازه روز 1,186 1,160
قیمت مجاز 2,306 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 72478
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 437,445

معاملات

تعداد معاملات 128
حجم معاملات 916,859
ارزش معاملات 1.072 میلیارد
ارزش بازار 935.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 916,859 876,859
حقوقی 0 40,000
تعداد خرید فروش
مجموع 67 37
حقیقی 67 36
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 46.76 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,170 1,180 21,700 1
1 2,005 1,167 1,184 5,003 2
1 17,100 1,166 1,185 6,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65