قیمت پایانی تغییر درصد
1,405 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,411 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,405 0.00 0.00
اولین قیمت 1,450
قیمت دیروز 1,405
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,594 1,444
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 87110
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 435,540

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.124 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,480 1,480 244,818 18
1 3,230 1,479 1,481 50,000 1
6 242,907 1,411 1,484 232,913 18

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65