قیمت پایانی تغییر درصد
1,710 74.00 4.15

داده ها

آخرین معامله 1,705 79.00 4.43
قیمت پایانی 1,710 74.00 4.15
اولین قیمت 1,820
قیمت دیروز 1,784
بازه روز 1,820 1,695
قیمت مجاز 1,873 1,695
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 106020
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 924
حجم معاملات 6.154 میلیون
ارزش معاملات 10.526 میلیارد
ارزش بازار 1.368 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.104 میلیون 6.154 میلیون
حقوقی 50,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 321 245
حقیقی 320 245
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 85.5 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,706 1,710 29,128 1
8 91,957 1,705 1,719 15,200 1
1 10,000 1,702 1,721 10,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65