قیمت پایانی تغییر درصد
4,021 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,021 0.00 0.00
اولین قیمت 4,179
قیمت دیروز 4,021
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,222 3,820
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -3626942
تعداد سهام 75 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 129,099

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 301.575 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 76,038 3,820 3,820 150,860 6
0 0 0 4,150 11,939 2
0 0 0 4,178 4,224 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65