قیمت پایانی تغییر درصد
7,000 5.00 0.07

داده ها

آخرین معامله 6,655 350.00 5.00
قیمت پایانی 7,000 5.00 0.07
اولین قیمت 6,655
قیمت دیروز 7,005
بازه روز 6,655 6,655
قیمت مجاز 7,355 6,655
بازه هفته 6,987 6,638
بازه سال - -
P/E -6314000
تعداد سهام 75 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 71,357

معاملات

تعداد معاملات 3
حجم معاملات 951
ارزش معاملات 6.329 میلیون
ارزش بازار 525 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 951 951
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 1
حقیقی 3 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 6,655 3.274 میلیون 127
0 0 0 6,656 1 1
0 0 0 6,657 67,033 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65