قیمت پایانی تغییر درصد
1,202 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,203 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,202 0.00 0.00
اولین قیمت 1,204
قیمت دیروز 1,202
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,262 1,142
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 134624
تعداد سهام 3.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.207 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,351 1,203 1,257 2,500 1
2 60,171 1,202 1,258 1,104 1
1 2,000 1,200 1,260 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65