قیمت پایانی تغییر درصد
2,030 30.00 1.50

داده ها

آخرین معامله 2,022 22.00 1.10
قیمت پایانی 2,030 30.00 1.50
اولین قیمت 2,040
قیمت دیروز 2,000
بازه روز 2,089 2,009
قیمت مجاز 2,100 1,900
بازه هفته 1,965 1,900
بازه سال - -
P/E 227360
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 503
حجم معاملات 4.256 میلیون
ارزش معاملات 8.638 میلیارد
ارزش بازار 12.18 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.256 میلیون 4.222 میلیون
حقوقی 0 33,672
تعداد خرید فروش
مجموع 181 142
حقیقی 181 141
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 68.354 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,803 2,022 2,022 7,000 1
1 4,274 2,020 2,023 13,111 1
1 1,000 2,016 2,024 8,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65