قیمت پایانی تغییر درصد
1,427 16.00 1.11

داده ها

آخرین معامله 1,434 9.00 0.62
قیمت پایانی 1,427 16.00 1.11
اولین قیمت 1,409
قیمت دیروز 1,443
بازه روز 1,439 1,402
قیمت مجاز 1,205 1,091
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 159824
تعداد سهام 5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 731
حجم معاملات 5.971 میلیون
ارزش معاملات 8.523 میلیارد
ارزش بازار 7.135 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.284 میلیون 6.07 میلیون
حقوقی 2.787 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 119 213
حقیقی 117 213
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 3.977 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,435 1,436 87,000 1
3 40,166 1,434 1,437 93,345 2
2 14,082 1,432 1,439 40,109 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65