داده ها

آخرین معامله 11,937 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,937 0.00 0.00
اولین قیمت 11,937
قیمت دیروز 11,937
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 28,594 1
بازه هفته 12,562 12,153
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 20.697 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 247.065 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 22,800 11,937 12,175 25,000 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65