داده ها

آخرین معامله 14,297 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,297 0.00 0.00
اولین قیمت 14,297
قیمت دیروز 14,297
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 28,594 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 20.697 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 295.911 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 25,000 15,265 15,580 25,000 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/17)

65