داده ها

آخرین معامله 14,829 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,829 0.00 0.00
اولین قیمت 14,829
قیمت دیروز 14,829
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 29,658 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 20.697 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 306.922 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 25,000 14,380 14,628 25,000 1
0 0 0 14,829 50 1
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/11/29)

65