قیمت پایانی تغییر درصد
1,341 228.00 20.49

داده ها

آخرین معامله 1,356 243.00 21.83
قیمت پایانی 1,341 228.00 20.49
اولین قیمت 1,340
قیمت دیروز 1,113
بازه روز 1,356 1,340
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1833147
تعداد سهام 93.9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 121
حجم معاملات 1.294 میلیون
ارزش معاملات 1.735 میلیارد
ارزش بازار 125.92 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.294 میلیون 1.294 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 27 54
حقیقی 27 54
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65