قیمت پایانی تغییر درصد
13,446 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,499 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,446 0.00 0.00
اولین قیمت 14,450
قیمت دیروز 13,446
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,445 5,833
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5566644
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 81,500

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.689 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 225 13,202 13,499 10,181 1
1 700 13,201 13,599 1,660 1
1 760 13,149 13,633 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65