قیمت پایانی تغییر درصد
35,837 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 35,837 0.00 0.00
قیمت پایانی 35,837 0.00 0.00
اولین قیمت 35,837
قیمت دیروز 35,837
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 37,628 34,046
بازه هفته 34,408 29,963
بازه سال - -
P/E 14836518
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.167 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
67 1.004 میلیون 35,837 36,265 100 1
1 280 35,295 36,890 1,500 1
1 287 34,600 36,900 180 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65