قیمت پایانی تغییر درصد
37,628 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 37,628 0.00 0.00
قیمت پایانی 37,628 0.00 0.00
اولین قیمت 37,628
قیمت دیروز 37,628
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 37,628 34,046
بازه هفته 34,408 31,132
بازه سال - -
P/E 15577992
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.526 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
108 1.342 میلیون 37,628 0 0 0
1 100 37,627 0 0 0
1 50 37,621 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65