داده ها

آخرین معامله 6,486 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,490 0.00 0.00
اولین قیمت 6,850
قیمت دیروز 6,490
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,168 6,486
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2686860
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 81,539

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.298 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 6,486 9,896 5
0 0 0 6,589 2,000 1
0 0 0 6,592 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65