قیمت پایانی تغییر درصد
32,481 1,350.00 4.34

داده ها

آخرین معامله 32,687 1,556.00 5.00
قیمت پایانی 32,481 1,350.00 4.34
اولین قیمت 30,001
قیمت دیروز 31,131
بازه روز 32,687 30,001
قیمت مجاز 32,687 29,575
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13447134
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 530
حجم معاملات 1.251 میلیون
ارزش معاملات 40.627 میلیارد
ارزش بازار 6.496 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.203 میلیون 1.002 میلیون
حقوقی 47,696 249,129
تعداد خرید فروش
مجموع 183 144
حقیقی 181 140
حقوقی 2 4
تغییر حقوقی به حقیقی 6.543 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 32,687 32,687 10,871 1
1 47 32,252 0 0 0
1 129 32,250 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65