داده ها

آخرین معامله 9,624 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,396 0.00 0.00
اولین قیمت 9,507
قیمت دیروز 9,396
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,982 9,032
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3889944
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.879 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 9,621 9,624 4,281 1
1 110 9,507 9,920 2,690 1
0 0 0 9,960 60 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65