قیمت پایانی تغییر درصد
5,948 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,999 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,948 0.00 0.00
اولین قیمت 6,150
قیمت دیروز 5,948
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,329 5,727
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1159860
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 140,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.082 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,150 5,935 6,000 200 1
1 172 5,921 6,100 6,057 1
1 2,000 5,920 6,137 10 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65