قیمت پایانی تغییر درصد
8,504 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,579 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,504 0.00 0.00
اولین قیمت 8,300
قیمت دیروز 8,504
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,929 8,079
بازه هفته 8,579 7,245
بازه سال - -
P/E 1658280
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 140,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.976 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,720 8,180 8,940 2,000 1
1 1,584 8,164 9,300 1,224 2
1 5,000 8,100 9,301 115 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65