قیمت پایانی تغییر درصد
5,197 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,203 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,197 0.00 0.00
اولین قیمت 5,203
قیمت دیروز 5,197
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,251 2,943
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1013415
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 167,954

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.819 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
34 271,703 5,203 5,488 6,247 1
1 984 5,200 8,570 18,459 1
2 10,300 5,190 8,574 292,000 7

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65