قیمت پایانی تغییر درصد
3,130 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,035 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,130 0.00 0.00
اولین قیمت 3,138
قیمت دیروز 3,130
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,138 2,840
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 610350
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 177,117

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.096 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 140 3,035 3,136 1,382 1
1 350 3,012 3,138 63,471 5
1 50,000 3,001 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65