قیمت پایانی تغییر درصد
3,249 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,245 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,249 0.00 0.00
اولین قیمت 3,301
قیمت دیروز 3,249
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,585 3,245
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 633555
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 164,150

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.137 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 2,894 3,245 1.029 میلیون 56
1 4,000 2,700 3,247 1,709 1
1 500 2,562 3,290 4,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65