قیمت پایانی تغییر درصد
3,329 7.00 0.21

داده ها

آخرین معامله 3,364 28.00 0.84
قیمت پایانی 3,329 7.00 0.21
اولین قیمت 3,410
قیمت دیروز 3,336
بازه روز 3,410 3,290
قیمت مجاز 3,251 2,943
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 649155
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 167,954

معاملات

تعداد معاملات 148
حجم معاملات 549,022
ارزش معاملات 1.828 میلیارد
ارزش بازار 1.165 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 549,022 549,022
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 45 38
حقیقی 45 38
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 3,311 3,369 500 1
1 2,000 3,310 3,375 20,000 1
3 19,646 3,307 3,376 3,400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65