قیمت پایانی تغییر درصد
4,491 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,498 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,491 0.00 0.00
اولین قیمت 4,300
قیمت دیروز 4,491
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,251 2,943
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 875745
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 167,954

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.572 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 4,527 4,527 13,655 3
2 11,561 4,440 4,536 10,500 1
1 5,000 4,436 4,537 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65