قیمت پایانی تغییر درصد
13,100 576.00 4.21

داده ها

آخرین معامله 13,101 575.00 4.20
قیمت پایانی 13,100 576.00 4.21
اولین قیمت 13,100
قیمت دیروز 13,676
بازه روز 13,100 13,100
قیمت مجاز 14,359 12,993
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5829500
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 5
حجم معاملات 2,466
ارزش معاملات 32.305 میلیون
ارزش بازار 2.62 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2,466 2,466
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 4 3
حقیقی 4 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 13,102 13,593 4,827 6
1 369 13,101 13,705 200 1
1 2,635 13,100 14,000 1,448 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65