قیمت پایانی تغییر درصد
11,040 252.00 2.34

داده ها

آخرین معامله 11,195 407.00 3.77
قیمت پایانی 11,040 252.00 2.34
اولین قیمت 11,011
قیمت دیروز 10,788
بازه روز 11,200 10,850
قیمت مجاز 5,253 4,753
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4912800
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 200
حجم معاملات 312,903
ارزش معاملات 3.454 میلیارد
ارزش بازار 2.208 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 312,903 312,903
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 66 73
حقیقی 66 73
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,650 11,195 11,200 27,800 1
1 999 11,185 11,220 10,000 1
1 899 11,071 11,229 1,800 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65