قیمت پایانی تغییر درصد
9,473 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,499 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,473 0.00 0.00
اولین قیمت 9,098
قیمت دیروز 9,473
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,253 4,753
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4215485
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.895 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 25,900 9,499 9,520 1,372 1
1 144 9,481 9,595 1,000 1
1 1,000 9,471 9,597 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65