مدارک و مستندات انتشار اوراق اجاره شرکت واسط مالی دی سوم به منظور تامین مالی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) (به پیوست) گزارش موسسان شرکت بیمه زندگی باران (سهامی عام در شرف تاسیس) به مجمع عمومی موسس به انضمام آگهی‌های دعوت به مجمع عمومی مؤسس (به پیوست) مدارک و مستندات عرضة عمومی اوراق بهادار شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام- در شرف تأسیس) شامل بیانیة ثبت و طرح اساسنامه (به پیوست) سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (به پیوست) سهام شناور آزاد شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس ایران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (به پیوست) ابلاغیه: اصلاح زمانبندی اجرای برخی از مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (به پیوست) فراخوان عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص لزوم ارائه اطلاعات کامل مالی کلیه شرکتها و بنگاههای اقتصادی مشمول بند (۵) ماده (۶) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) (به پیوست) ابلاغیه: اضافه شدن تبصره به ماده ۸ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (به پیوست) ابلاغیه؛ "هنجارها و اصول رفتاری مدیران نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان" (به پیوست) گزارش امین اوراق مشارکت طرح توسعه میدان نفتی آذر برای دوره منتهی به ۹۸/۲/۳۱ (به پیوست) سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (به پیوست) ابلاغیه؛ "هنجارها و اصول رفتاری مدیران ناشران غیر نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان" (به پیوست) نحوه انتخاب کارشناسان رسمی جهت ارزیابی دارائی ها (به پیوست) (به پیوست) اصلاح برخی از مواد اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی‌عام ثبت شده نزد سازمان در راستای اجرای جزء «۲» بند «چ» ماده ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران (به پیوست) سهام شناور آزاد شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس ایران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (به پیوست)
65