شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
حآسا
بازگشایی نماد معاملاتی ناشر پس از پایان مهلت مقرر تعلیق نماد
حسیر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
توریل
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
حسیر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
توریل
گزارش بازرس قانوني درخصوص معامله ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت-خريد واگنهاي باري (به پیوست)
PDF
حسیر
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
حپارسا
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
حفارس
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
حکشتی
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
حسیر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
حتوکا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
حفارس
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
PDF
حفارس
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
حرهشا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
حفارس

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
4,140.46 112.11 2.71
65