از واقعیت تا خیال‌بافی در «دی»/ مقایسه سرعت زیان‌دهی با سرعت رشد قیمت
دی
انقباض رشد منابع و مصارف بانک‌ها
آیا سود رویایی «وبملت» محقق می‌شود؟/ محک ارزندگی سهام بانکی سود دو مرحله‌ای تسعیر ارز بانک‌ها؟ چالش‌های ادغام بانک‌های ایرانی
2 رفتار متفاوت در ترازنامه بانک‌ها
راه‌ جایگزین ریسک‌زدایی از نظام مالی کشور
راستی آزمایی کاهش نرخ سود بانکی
آخرین شنیده‌ها از نرخ تسعیر ارز بانک‌ها
بازی نفس‌گیر در «وتجارت»
وتجارت
۵ پیش‌نیاز اصلاح نظام بانکی در ایران
لیدری سهام بانک تجارت در گروه بانکی/ پایان کورس معاملاتی «وبملت» و «وتجارت»؟ تب و تاب بورسی بازگشایی سهام بانک تجارت / پیام «وتجارت» برای بورس‌بازان
وتجارت
فشار پوپولیسم به بانک مرکزی
یک گام تا بازگشایی «وتجارت»
مجوز بانک مرکزی جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
وخاور
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
وتجارت
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
وتجارت
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
وشهر
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
وشهر
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
وشهر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
وشهر
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات ارزی و صرافی گردشگری)
وگردش
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
وپاسار
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
وملل
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
وخاور
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
وخاور
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
وپاسار
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (به پیوست)
سمایه
افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
وزمین

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,315.91 4.58 0.35
65