راستی آزمایی تغییر نرخ سود در ایران
چرا نماد بانکی‌ها مورد توجه سهامداران است؟
مدل نجات بانک‌های بحرانی
چرا «تجدید ارزیابی» معیار ارزندگی نیست؟/ سناریو سود چندصد درصدی بازدهی بورس تهران
وبصادر وتجارت
تاثیر محدودیت چک‌ها بر قیمت ارز
شالوده‌های پل عبور از ناترازی بانکی
نقطه بازگشت سهام داغ‌شده/ محک معاملات «ذوب» و «وتجارت»
وتجارت
چارچوب بانکی در دوران تحریم
هزینه تاخیر اصلاح نظام بانکی
بررسی دامنه تحریم بانک‌های ایرانی
آینده بانکداری در پس فناوری
انتظار برای تصمیم مهم بانک مرکزی در خصوص بانک‌ها
سرایت هیجان بانکی به بورس تهران
نقاط کور «تسعیر ارز» و «تجدید ارزیابی»/ انگیزه خریداران آتی سهام بانکی چیست؟ «وتجارت» بار دیگر به صف نشست/ تحقق بخش دوم تحلیل «دنیای بورس» در میان‌مدت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد)
وبملت
تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه
وخاور
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
وپاسار
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
وپاسار
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
وپاسار
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
وبملت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
وکار
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
وخاور
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
وسینا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
وکار
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
PDF
سمایه
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
PDF
سمایه
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت ساینا گستر پردیسان (سهامی خاص)) (به پیوست)
PDF
وکوثر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت واسپاری حکمت ایرانیان(سهامی خاص))
حکمت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت خدمات بیمه ای بهسازملت)
وبملت

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
897.59 17.70 1.97
65