فروش بخشي از سهام شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (به پیوست)
وتوسم
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
وسبحان
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
وساپا
نتيجه مزايده فروش تعداد۱۲ دستگاه آپارتمان(با مالکيت شش دانگ) از مجتمع مسکوني واقع در نياوران (به پیوست)
وتوسم
توضيحات شرکت درخصوص برنامه واگذاري سهام شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه (به پیوست)
واتی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه مديريت سرمايه خوارزمي)
وخارزم
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده)
وبوعلی
نتيجه مزايده فروش سه دستگاه واحد اداراي(شش دانگ) و يک دستگاه واحد تجاري(سه دانگ مشاع) و همچنين سهام شرکت مديريت توسعه نگاه پويا (به پیوست)
وتوسم
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
وبیمه
افشای اطلاعات با اهمیت
وتوسم
شفاف سازي عدم فروش ساختمان دفتر مرکزي شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه (به پیوست)
وبیمه
اطلاعيه شفاف سازي درخصوص آخرين وضعيت شرکت (به پیوست)
وساپا
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
وبیمه
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱(اصلاحیه)
وجامی
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
سدبیر

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
2,066.49 3.30 0.16

درباره صنعت

کاربر گرامی، شما دسترسی لازم برای مشاهده محتویات این قسمت را ندارید. برای ثبت نام و تهیه اشتراک از این قسمت اقدام نمایید.

نمادهای زیر مجموعه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ (وسپه) سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (وتوصا) سرمایه‌گذاری‌ملت‌ (وملت) سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (وسکاب) سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ (وبیمه) سرمایه گذاری پردیس (پردیس) سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ (وتوسم) سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ (وبهمن) سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ (ونیکی) سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ (وبوعلی) سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند (واتی) سرمایه‌گذاری‌ سایپا (وساپا) گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ (وصنا) سرمایه گذاری اعتبار ایران (خعتبار) سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ (وصنعت) شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (اعتلا) سرمایه گذاری سبحان (وسبحان) گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) س. تدبیرگران فارس وخوزستان (سدبیر) سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) سکه تمام بهار آزادی تحویل1روزه (سکه9712-01) سرمایه گذاری پارس آریان (آریان) سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا) س. چشم انداز توسعه شمال (وشمال) شرکت توسعه اقتصادی آرین (وآرین) سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سنوین) سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (معیار ) تکادو (وکادو) سرمایه گذاری جامی (وجامی) گروه صنایع معادن فلات ایرانیان (فلات) س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی (وبرق) سرمایه گذاری دانایان پارس (ودانا) شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه)
65