چرا «شمواد» داغ شد؟/ شکل‌گیری انتظارات مازاد در سهام تولید مواد اولیه پلی اکریل
شمواد
چالش‌های صادرات پتروشیمی‌ها
فاصله «شپاکسا» از روزهای اوج؟
شپاکسا
پیش‌بینی میزان تقاضای جهانی متانول
میزان اثرگذاری تحریم پتروشیمی‌ها
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوازدهم)
شپترو شدوص شفن
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش هشتم)
شسینا
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش ششم) سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش پنجم)
شگل خراسان ساینا
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش چهارم)
شتوکا شغدیر
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش سوم)
شاملا شیران
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوم)
شفارس
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش اول)
جم
انتشار صورت‌های مالی سهمی که 15 برابر شد/ «شصفها» در مسیر بازگشت به تابلوی بورس
شصفها
هیاهویی برای هیچ
داراب
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
شخارک
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع پلیمر گچساران)
پترول
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان)
پترول
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
PDF
پارس
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
PDF
شصفها
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شفن
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
وپترو
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
فسا
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
جهرم
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
داراب
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
وپترو
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
پارس
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شگامرن
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شگامرن
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
شگامرن

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
14,931.93 122.70 0.82

نمادهای زیر مجموعه

پتروشیمی شازند (شاراک) پاکسان‌ (شپاکسا) پتروشیمی‌ آبادان‌ (شپترو) معدنی‌ املاح‌ ایران‌ (شاملا) پتروشیمی پردیس (شپدیس) س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) کربن‌ ایران‌ (شکربن) تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌ (شمواد) صنایع‌شیمیایی‌سینا (شسینا) پلی‌اکریل‌ (شپلی) پتروشیمی جم (جم) س. صنایع‌شیمیایی‌ایران (شیران) پارس‌ پامچال‌ (شپمچا) صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا) پتروشیمی‌شیراز (شیراز) لعابیران‌ (شلعاب) دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ (شدوص) صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ (شفارس) گلتاش‌ (شگل) سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ (وپترو) بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ (شپارس) نیروکلر (شکلر) گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) پتروشیمی فناوران (شفن) پتروشیمی‌فارابی‌ (شفارا) گروه پتروشیمی س. ایرانیان (پترول) پتروشیمی‌ خارک‌ (شخارک) پتروشیمی زاگرس (زاگرس) شرکت پتروشیمی خراسان (خراسان) پتروشیمی غدیر (شغدیر) توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) پتروشیمی مارون (مارون) صنایع بهداشتی ساینا (ساینا) تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر) پتروشیمی فسا (فسا) پتروشیمی گلستان (شستان) پتروشیمی ممسنی (ممسنی) صنایع پتروشیمی زنجان (زنجان) صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت) پتروشیمی کازرون (کازرو) پتروشیمی‌ اصفهان‌ (شصفها) پتروشیمی داراب (داراب) شیمیایی رنگین (شرنگی) صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم) پتروشیمی جهرم (جهرم) کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) کف (شکف) تولید سموم‌ علف‌ کش (شسم) تولی‌پرس‌ (شتولی) هنکل‌ پاک‌ وش‌ (شوش) مجتمع پترو صنعت گامرون (شگامرن) مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر (شوینده) پتروشیمی پارس (پارس) تولید مواداولیه الیاف مصنوعی (شمواد) پلی اکریل ایران (شپلی) پتروشیمی نوری (نوری) پلی پروپیلن جم - جم پیلن (جم پیلن) پتروشیمی خراسان (خراسان) پتروشیمی فارابی (شفارا)
65