معمای نفت-گاز برای متانول‌سازان/ رویه معکوس بازار جهانی انرژی
زاگرس شخارک شفن
جولان متانول‌سازان ایرانی در بازار آسیا/ خروج متانول از الگوی سنتی؟
عرضه‌های کالایی دوشنبه (14 آبان) «ستاره» پرابهام «تاپیکو»/ برآورد سودآوری ستاره خلیج فارس در فضای غیرشفاف
تاپیکو
دلایل التهاب بازار پتروشیمی‌ها در نیمه اول امسال
سود جذاب تسعیر ارز «زاگرس» ؟ / برآورد سودآوری تابستان، 97 و 98
زاگرس
هند خرید اوره از ایران را متوقف می‌کند؟
شپدیس خراسان
3 سهم جذاب از 3 صنعت در بازار منفی
شپدیس
پایان قدرتمند پتروشیمی پردیس/ میزان سود تقسیمی مجمع چقدر خواهد بود؟
شپدیس
یک سناریو از سودآوری نیمه نخست پتروشیمی‌ها
جهش درآمد «شخارک» در شهریور/ تخفیف تحریمی فروش متانول چقدر است؟
شخارک
پیشنهاد مجلس به دولت درباره خوراک پتروشیمی
نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ثانویه محاسبه می‌شود؟
نگاهی به عملکرد مرداد متانولی‌ها
زاگرس شفن شخارک
برآورد نهایی سودآوری «فارس» در سال 97
فارس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
شدوص
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
شتوکا
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
شغدیر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
کرماشا
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج شرکت در مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
شتوکا
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج شرکت در مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شتوکا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
شجم
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
ساینا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش تجارت هامون)
وپترو
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری هامون کیش)
وپترو
افشای اطلاعات بااهمیت - () منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شرنگی
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
وپترو
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
شکبیر
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
پارس
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پتروشیمی کیان (سهامی خاص))
پارسان

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
11,707.54 335.94 2.87

نمادهای زیر مجموعه

پتروشیمی شازند (شاراک) پاکسان‌ (شپاکسا) پتروشیمی‌ آبادان‌ (شپترو) معدنی‌ املاح‌ ایران‌ (شاملا) پتروشیمی پردیس (شپدیس) س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) کربن‌ ایران‌ (شکربن) تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌ (شمواد) صنایع‌شیمیایی‌سینا (شسینا) پلی‌اکریل‌ (شپلی) پتروشیمی جم (جم) س. صنایع‌شیمیایی‌ایران (شیران) پارس‌ پامچال‌ (شپمچا) صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا) پتروشیمی‌شیراز (شیراز) لعابیران‌ (شلعاب) دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ (شدوص) صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ (شفارس) گلتاش‌ (شگل) سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ (وپترو) بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ (شپارس) نیروکلر (شکلر) گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) پتروشیمی فناوران (شفن) پتروشیمی‌فارابی‌ (شفارا) گروه پتروشیمی س. ایرانیان (پترول) پتروشیمی‌ خارک‌ (شخارک) پتروشیمی زاگرس (زاگرس) شرکت پتروشیمی خراسان (خراسان) پتروشیمی غدیر (شغدیر) توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) پتروشیمی مارون (مارون) صنایع بهداشتی ساینا (ساینا) تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر) پتروشیمی فسا (فسا) پتروشیمی گلستان (شستان) پتروشیمی ممسنی (ممسنی) صنایع پتروشیمی زنجان (زنجان) صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت) پتروشیمی کازرون (کازرو) پتروشیمی‌ اصفهان‌ (شصفها) پتروشیمی داراب (داراب) شیمیایی رنگین (شرنگی) صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم) پتروشیمی جهرم (جهرم) کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) کف (شکف) تولید سموم‌ علف‌ کش (شسم) تولی‌پرس‌ (شتولی) هنکل‌ پاک‌ وش‌ (شوش) مجتمع پترو صنعت گامرون (شگامرن) مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر (شوینده) پتروشیمی پارس (پارس) تولید مواداولیه الیاف مصنوعی (شمواد) پلی اکریل ایران (شپلی)
65