پیشنهاد مجلس به دولت درباره خوراک پتروشیمی
نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ثانویه محاسبه می‌شود؟
نگاهی به عملکرد مرداد متانولی‌ها
زاگرس شفن شخارک
برآورد نهایی سودآوری «فارس» در سال 97
فارس
مختصات جدید پتروشیمی‌ها در بورس
ریسک تحریمی صادرکنندگان بورسی/نمودار تغییرات تولید و فروش بازگشت متانول به محدوده 400 دلار
زاگرس شفن شخارک
فرصت‌سوزی «فارس» در کسب سود
فارس
« پارس » و « فارس » در کانون توجه سهامداران حقوقی
پارس فارس
انتشار عملکرد فصل نخست «زاگرس» در سایه ابهام
زاگرس
عرضه «پارس» توسط سه سهامدار حقوقی
پارس
مناقشه 400 میلیارد تومانی «زاگرس» و «مبین» ؟
زاگرس
آیا با « پارس » به مجمع برویم؟
فارس پارس
زمان عرضه صف «پارس» ؟
فارس پارس
در جلسه عرضه اولیه «پارس» چه گذشت؟
پارس
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان)
پترول
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
زنجان
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
پترول
زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه
فارس
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
وپترو
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شغدیر
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
ساینا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
زنجان
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
وپترو
مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه
فارس
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
شفارس
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام(اصلاحیه)
شگل
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
شپلی
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مارون
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
شگل

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
10,953.93 108.59 0.99

نمادهای زیر مجموعه

پتروشیمی شازند (شاراک) پاکسان‌ (شپاکسا) پتروشیمی‌ آبادان‌ (شپترو) معدنی‌ املاح‌ ایران‌ (شاملا) پتروشیمی پردیس (شپدیس) س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) کربن‌ ایران‌ (شکربن) تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌ (شمواد) صنایع‌شیمیایی‌سینا (شسینا) پلی‌اکریل‌ (شپلی) پتروشیمی جم (جم) س. صنایع‌شیمیایی‌ایران (شیران) پارس‌ پامچال‌ (شپمچا) صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا) پتروشیمی‌شیراز (شیراز) لعابیران‌ (شلعاب) دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ (شدوص) صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ (شفارس) گلتاش‌ (شگل) سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ (وپترو) بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ (شپارس) نیروکلر (شکلر) گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) پتروشیمی فناوران (شفن) پتروشیمی‌فارابی‌ (شفارا) گروه پتروشیمی س. ایرانیان (پترول) پتروشیمی‌ خارک‌ (شخارک) پتروشیمی زاگرس (زاگرس) شرکت پتروشیمی خراسان (خراسان) پتروشیمی غدیر (شغدیر) توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) پتروشیمی مارون (مارون) صنایع بهداشتی ساینا (ساینا) پتروشیمی فسا (فسا) پتروشیمی گلستان (شستان) پتروشیمی ممسنی (ممسنی) صنایع پتروشیمی زنجان (زنجان) صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت) پتروشیمی کازرون (کازرو) پتروشیمی‌ اصفهان‌ (شصفها) پتروشیمی داراب (داراب) شیمیایی رنگین (شرنگی) صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم) پتروشیمی جهرم (جهرم) کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) کف (شکف) تولید سموم‌ علف‌ کش (شسم) تولی‌پرس‌ (شتولی) هنکل‌ پاک‌ وش‌ (شوش) مجتمع پترو صنعت گامرون (شگامرن) مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر (شوینده) پتروشیمی پارس (پارس) تولید مواداولیه الیاف مصنوعی (شمواد) پلی اکریل ایران (شپلی)
65