بیانیه تند دو خودروساز بورسی/ کم فروش نیستیم
خودرو خساپا
برنامه زمانی « خودرو » برای حذف پژو 405/ 3 محصول جایگزین
کارنامه عملکردی تولید 7 ماهه خودروسازان/ آیا خصوصی ها تعطیل شدند؟
رفع ایراد شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو
پیش فروش « خودرو » از امروز
خودرو
چالش گریزناپذیر خودروسازان
شفا‌ف سازی « خمحرکه » از نوسان قیمت سهمش
خمحرکه
افزایش قیمت در محصولات « خشرق »
خشرق
گزارش تخلفات خودروسازان در مجلس
ساخت سامانه سوخت ‌پژو ۲۰۰۸ در ایران
خودرو
پرونده مدیرعامل برکنارشده « خودرو » در دادگاه
خودرو
دستور پیگیری طرح تجدید ارزیابی‌ها در « خودرو »
خودرو
الزام جدی توقف پراید و پژو 405 از سال آینده/ تصمیم خودروسازان چیست؟
خودرو خساپا
افزایش نرخ های « خفناور »
خفناور
بررسی احتمال تغییر ریل صعود سهام/ خودرویی‌ها به بانک‌ها پیوستند؟
ادامه بحث داغ پیرامون افزایش سرمایه ایران‌خودرو/ نگاهی گذرا به دارایی‌های « خودرو »
خودرو
رشد «خودرو» با حمایت حقوقی‌ها
خودرو
تقاضای سهام برای گروه خودرو
خودرو خگستر
آیا تفاوتی میان قیمت 40 تومان با 138 تومان «خودرو» وجود دارد؟
خودرو
چند نکته از افزایش سرمایه ایران‌خودرو/ چگونه به افزایش سرمایه 3 هزار درصدی برسیم؟
خودرو خساپا
ریشه‌یابی خرید پرشتاب حقوقی‌ها در منفی خودرویی‌ها/ تقلا برای نجات یا ارزندگی سهام؟
عرضه سهام تازه در «خگستر»/ پایان بازی حق تقدم در گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو؟
خگستر
تقلای خودروسازان برای عبور از سقف تاریخی
بازار خودرو در مهرماه
دو نکته از مسیر آتی «خگستر»/ رصد سهام پس از رشد 100 درصدی
خگستر
دلیل تغییر جهت‌دهی در قیمت خودرو تخمین قیمتی محصول فروش‌رفته خودروسازان
جزئیات ماجرای پیش‌فروش جدید خودرو
رانت خودروهای دپویی در گمرک
فراز و فرود قیمت و فروش خودروسازان
خودرو خساپا خپارس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو)
خگستر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تولیدی قطعات محوری خراسان)
ختوقا
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
خمحرکه
تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی(اصلاحیه)
خزر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
خمحرکه
تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی(اصلاحیه)
خزر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تولیدی نیرو محرکه)
خمحرکه
تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی
خزر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت ایران خورو فارس)
خودرو
ادامه تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
PDF
خکرمان
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
خمهر
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات بیمه‌ای توسعه اعتماد مهر)
خبهمن
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
خمحرکه
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خشرق
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خشرق

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
45,326.84 31.23 0.07

نمادهای زیر مجموعه

زامیاد (خزامیا) سازه‌ پویش‌ (خپویش) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا) تولیدمحورخودرو (خمحور) آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهن) صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ (خریخت) لنت‌ ترمزایران‌ (خلنت) مهرکام‌پارس‌ (خمهر) مهندسی‌نصیرماشین‌ (خنصیر) کمک‌فنرایندامین‌ (خکمک) ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (ختراک) مشارکت سایپا،سه ماهه20% (مساپا955) گروه‌بهمن‌ (خبهمن) فنرسازی‌خاور (خفنر) محورسازان‌ایران‌خودرو (خوساز) فنرسازی‌زر (خزر) چرخشگر (خچرخش) نیرو محرکه‌ (خمحرکه) سایپاآذین‌ (خاذین) پارس‌ خودرو (خپارس) سایپا (خساپا) رینگ‌سازی‌مشهد (خرینگ) گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگستر) رادیاتور ایران‌ (ختور) سایپا دیزل‌ (خکاوه) موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ (خموتور) ایرکا پارت صنعت (خکار) الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرق) ایران‌ خودرو (خودرو) ایران‌ خودرودیزل‌ (خاور) قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقا) مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور) بهمن دیزل (خدیزل) تولید خودرو سایپا کاشان (خکاشا) صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ (تشتاد) صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18% (صایپا908) صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18% (صایپا998) صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18% (صایپا403) صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18% (صایپا143) گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره (کرمان خودرو) توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا) ایران خودرو دیزل (خاور) گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان) مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور) سایپا دیزل (خکاوه) صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16% (صایپا203)
65