اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنايع برق زنگان پارس)
بسویچ
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
بتک
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ترانسفورماتور سازي کوشکن)
بترانس
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
بتک
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
بتک
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
بسویچ
توضيحات شرکت در خصوص توليد و فروش محصول کابل نوري و زمان بهره برداري از ماشين آلات توليد کابل FTTH (به پیوست)
بکام
آگهی ثبت افزایش سرمایه
بترانس
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
بشهاب
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
بالبر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
بنیرو
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (شرکت مديريت توسعه سرمايه گذاري آرمان فردا)
بنیرو
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
بموتو
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
بشهاب
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
برانسفو

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
486,859.1 693.77 0.14

درباره صنعت

کاربر گرامی، شما دسترسی لازم برای مشاهده محتویات این قسمت را ندارید. برای ثبت نام و تهیه اشتراک از این قسمت اقدام نمایید.

65