موعد حذف یارانه‌های انرژی زنجیره فولاد؟
عرضه‌های حساس بورس کالا برای سهام فولادی
فولاد فخاس ذوب فخوز
تاثیر انرژی بر سودآوری فولادی‌ها
سهام فولادی با کمترین نسبت قیمت به درآمد کدام است؟ معاملات اثرگذار بورس‌های کالایی دوشنبه (19 شهریور)
ارفع فخاس فملی
بازیگردانی بورس‌های کالایی
فملی هرمز
معامله 3 هزار تن کاتد «فملی» در قیمت پایه
فملی
رشد 180 درصدی وکیوم‌باتوم و معامله لوب‌کات در قیمت پایه
فملی
فصل جدید معاملات بورس کالا
فملی
موانع اصلی جذب سرمایه در صنعت فولاد ایران
ریسک تحریمی صادرکنندگان بورسی/نمودار تغییرات تولید و فروش
فاسمین فملی
رانت ارزی به قراضه هم رسید
بهترین عملکرد ماهانه «کاوه» از ابتدای سال
کاوه
رای مجمع «فولاد» به کام سهام‌داران بلندمدت/نقشه راه فولاد مبارکه بر اساس عملکرد سه‌ماهه
فولاد
تولید فولاد مبارکه با قدرت پیشین ادامه دارد
فولاد
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
فزرین
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میدکو
مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه
ارفع
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
فروس
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
میدکو
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
میدکو
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
فروس
تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه
میدکو
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
فمراد
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
فولاژ
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
فایرا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
میدکو
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
فباهنر
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
فمراد
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
فولاژ

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
113,913.3 1,103.93 0.97

نمادهای زیر مجموعه

فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ (فرآور) فولاد خراسان (فخاس) گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ (فسپا) آلومراد (فمراد) فولاد خوزستان (فخوز) ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ (فملی) اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20% (صکاوه706) فولاد آلیاژی ایران (فولاژ) فولاد امیرکبیرکاشان (فجر) فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ (وتوکا) لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ (فلوله) ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ (فسرب) فروسیلیس‌ ایران‌ (فروس) نوردوقطعات‌ فولادی‌ (فنورد) نورد آلومینیوم‌ (فنوال) فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) آلومینیوم‌ایران‌ (فایرا) کالسیمین‌ (فاسمین) مس‌ شهیدباهنر (فباهنر) سپنتا (فپنتا) سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب) صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا) زرین معدن آسیا (فزرین) شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) صنعت روی زنگان (زنگان) فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) آلومتک‌ (فالوم) لوله‌وتجهیزات‌ سدید (فسدید) گروه ‌صنعتی‌ سدید (وسدید) نورد و لوله اهواز (فاهواز) فولاد افزا سپاهان (فافزا) فولاد کاویان (فوکا) اختیارف فولاد-1500-25/11/1395 (طفولا005) اختیارخ هرمز-2370-960310 (هرمزخ3) اختیارف هرمز-2370-960310 (هرمزف3) ماداکتو استیل کرد (فماک)
65