دلیل عرضه و جابه‌جایی سهام « ‌فخور »  
فخوز
تحلیل قیمت‌ها در بازار محصولات‌ فولادی
سود پنهان به یاری «فاسمین» آمد/ تمایل کالسیمین به ابهام در صورت‌های مالی
فاسمین
سود «تاصیکو» از صف خرید «فباهنر»؟
فباهنر
چگونه احوال بازار فولاد تغییر می‌کند؟
« فباهنر » پوست می‌اندازد  
فباهنر
دو ریسک پیش روی « فولاد »
فولاد
تحلیل « فخوز » در یک نگاه
فخوز
رصد درخشش ادامه‌دار « فباهنر »
فباهنر
یک عرضه اولیه جذاب در راه بورس تهران
کویر
عملکرد غول فولادی ایران در نیمه نخست سال
فولاد
نگاهی به گزارش‌های ماهانه شهریور (قسمت اول)
هرمز
ذره‌بین 63 گروه تحلیلی روی سودآوری 5 صنعت (بخش چهارم)
پیشبینی سودآوری صنایع روانکار، یوتیلیتی، شیمیایی، زغال سنگ، کاغذسازی و هلدینگ‌ها (بخش سوم)
میدکو
نقاط جذاب زنجیره فلزات اساسی در اجماع تحلیلگران بورسی (بخش اول)
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
هرمز
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر)
فپنتا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ماشین سازی فراگیرسپنتا)
فپنتا
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
PDF
وتوکا
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
هرمز
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
فماک
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
فایرا
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
فولاژ
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
ذوب
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
ذوب
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
ارفع
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اجرائیه حکم صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ذوب
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت توکا پارسیان پیشرو)
وتوکا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کشتیرانی توکا مارین اسپادان)
وتوکا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توکا نیرو سپاهان)
وتوکا

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
191,711.61 239.64 0.13

نمادهای زیر مجموعه

فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ (فرآور) فولاد خراسان (فخاس) گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ (فسپا) آلومراد (فمراد) فولاد خوزستان (فخوز) ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ (فملی) اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20% (صکاوه706) فولاد آلیاژی ایران (فولاژ) فولاد امیرکبیرکاشان (فجر) فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ (وتوکا) لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ (فلوله) ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ (فسرب) فروسیلیس‌ ایران‌ (فروس) نوردوقطعات‌ فولادی‌ (فنورد) نورد آلومینیوم‌ (فنوال) فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) آلومینیوم‌ایران‌ (فایرا) کالسیمین‌ (فاسمین) مس‌ شهیدباهنر (فباهنر) سپنتا (فپنتا) سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب) صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا) زرین معدن آسیا (فزرین) شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) صنعت روی زنگان (زنگان) فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) آلومتک‌ (فالوم) لوله‌وتجهیزات‌ سدید (فسدید) گروه ‌صنعتی‌ سدید (وسدید) نورد و لوله اهواز (فاهواز) فولاد افزا سپاهان (فافزا) فولاد کاویان (فوکا) اختیارف فولاد-1500-25/11/1395 (طفولا005) اختیارخ هرمز-2370-960310 (هرمزخ3) اختیارف هرمز-2370-960310 (هرمزف3) ماداکتو استیل کرد (فماک) غلتک سازان سپاهان (فساز) صنایع تجهیزات نفت (فنفت) تولیدی فولاد سپید فراب کویر (کویر)
65