دو عامل برای صف‌نشینی «شسپا»
شسپا
استراتژی « شرانل » تا 1400/ 60 برنامه اجرایی
شرانل
چرا این گزارش « ونفت » را باید بخوانید؟/ طرح هایی برای سود بیش تر
ونفت
پروژه شیرین سازی نفت کوره « شپنا »/ زمان بهره برداری
شپنا
قیمت پایه فرآورده های نفتی (آذرماه)
دورنمای سهام روانکارها/ انتظارات سهام پالایشگاهی
حرکت « شبهرن » بر مدار انتظارات/ هفته حساس پیش روی روانکاران
شبهرن
استقبال حقوقی‌ها از اشتباه بنزینی پالایشی‌ها/ یک نکته از منشا یارانه پنهان اطلاعیه شفاف سازی/ تاثیر نرخ جدید بنزین روی « شتران » و « شراز »
شتران شراز
ادامه ریزش خوراک روانکاران/ تدام کاهش هزینه ماده اولیه روغنی‌ها
صادرات قیر و وکیوم باتوم ممنوع شد؟ / استدلال بهارستانی ها
ردپای « شپنا » در یک پرونده دولتی
شپنا
گزارش اویل پرس از ترس پالایشگاه‌ها/ تاثیر قوانین جدید سوخت کشتیرانی
انحلال و تصفیه در « شسپا »
شسپا
ریزش قیمت خوراک روانکاران بر مدار انتظارات
3 نکته از عملکرد 11 بانک بورسی
پیش‌بینی تحلیلگران از سودآوری شرکت‌های پالایشی و تولیدکنندگان روانکار در سال جاری و آینده/ دور و نزدیک «شپنا»، «شتران»، «شبهرن» و «شسپا» سود روانکاران از زیان پالایشی‌ها؟
شبهرن شرانل
آیا نزول نرخ خوراک روانکاران ادامه‌دار است؟
انتظارات از « شسپا » برآورده نشد
شسپا
چالش مازوت بر سر صنعت پالایش نفت
برآورد تحلیل‌گران از سودآوری 17 نماد پتروپالایشی (بخش دوم)
شبریز شبندر شتران
پیشبینی سودآوری صنایع روانکار، یوتیلیتی، شیمیایی، زغال سنگ، کاغذسازی و هلدینگ‌ها (بخش سوم) نقشه نیمروز بورس یکشنبه (17 شهریور)
شپنا شتران شبندر
قیر تهاتری؛ فرصت‌ها و تهدیدها
هشدار برای سودآوری تابستان روانکاران صورت مالی تلفنی «شبندر»/ جهش سودآوری بهار پالایش نفت بندرعباس
شبندر
جزئیات واگذاری سهام دولت در ۴ پالایشی «شسپا» به نقطه هدف «دنیای بورس» رسید؟/ آخرین برآورد از سودآوری بهار و سال 98
شسپا
بیمه یکساله سودآوری «شسپا»
شسپا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
شبهرن
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
شسپا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
شرانل
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
شپاس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا)
ونفت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت روانکاران احیاء سپاهان)
شرانل
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان)
ونفت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی بهران)
شبهرن
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (حسابرسی شده) (شرکت به تام روانکار)
شبهرن
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اطلاع رسانی در خصوص تغییر نرخ کارمزد سوخت بنزین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ونفت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
شپنا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
شبریز
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
شراز
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
شبهرن
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
شاوان

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1.283 میلیون 11,234.14 0.88
65