150 تومان سود هر سهم «شسپا» در مهر؟
شسپا
عملکرد درخشان تابستانی نفت سپاهان/ سود هزار تومانی در سال 97 و 98 ؟
شسپا
معاملات کالایی شنبه (21 مهر)
شراز شبندر شبریز
بورس‌ها در انتظار یک اطلاعیه جنجالی/ تاخیر نگران‌کننده تصمیم‌گیری وزارت نفت
3 سهم جذاب از 3 صنعت در بازار منفی
شسپا
دو جنبه متفاوت از عملکرد شهریور نفت سپاهان / کف و سقف جذاب سودآوری 97
شسپا
عرضه‌های حساس بورس کالا برای سهام فولادی
شراز
سرکوب التهاب قیمتی با اعتماد به مکانیزم بازار
نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ثانویه محاسبه می‌شود؟
معاملات اثرگذار بورس‌های کالایی دوشنبه (19 شهریور)
شبندر شپنا
شهریور طلایی «شسپا»؟/ نوسان چشم‌گیر سودآوری 97 در تلاطم نرخ‌گذاری
شسپا
بازیگردانی بورس‌های کالایی رویای سود 97 «شسپا» ؟
شسپا
بازگشت سایه ابهام دلار در سودآوری پالایشی‌ها
شتران شبندر شپنا
عقبگرد پالایشی‌ها از روند صعودی
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
شپنا
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده(اصلاحیه)
شبهرن
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
شبهرن
افشای اطلاعات بااهمیت - (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شبندر
توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص موافقت اصولی تامین خوراک وکیوم باتوم جهت احداث واحد قیر سازی (به پیوست)
PDF
ونفت
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ونفت
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
PDF
شپنا
افشای اطلاعات بااهمیت - (تحصیل سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شسپا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
شپاس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
شرانل
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
شپنا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
شپاس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
شراز
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
شاوان
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
شراز

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
699,547.32 30,109.92 4.30
65