چرا «شسپا» از سقف انتظارات جاماند؟/ نکات سودساز نفت سپاهان
شسپا
معاملات در سایه بورس کالا پشت پرده خبر احتمال توقف تولید روانکاران/ تهدید یا فرصت برای صنعت روغن موتور سودآوری 98 پالایشی‌ها در منطقه هشدار؟
کالبدشکافی سودآوری «شسپا» / پیشبینی سود سه ماه پاییز، زمستان ۹۷ و سال ۹۸ نفت سپاهان
شسپا
سردرگمی معامله‌گران سهام روانکار سبقت نرخ محصولات از خوراک «شسپا»؟/ 450 تومان سود هر سهم پاییز نفت سپاهان
شسپا
دلار 4200 تومانی مبنای خوراک روانکاران/ ابهام در صنعت روانکار با سد تورمی انتظارات از عملکرد آذر بورسی‌ها چیست؟/ رصد جذاب‌ترین سیگنال‌ها از عملکرد ماهانه
شسپا
700 تومان سود «شسپا» تا پایان آبان/ به روزآوری پیشبینی سود 97 و 98 نفت سپاهان
شسپا
150 تومان سود هر سهم «شسپا» در مهر؟
شسپا
عملکرد درخشان تابستانی نفت سپاهان/ سود هزار تومانی در سال 97 و 98 ؟
شسپا
معاملات کالایی شنبه (21 مهر)
شراز شبندر شبریز
بورس‌ها در انتظار یک اطلاعیه جنجالی/ تاخیر نگران‌کننده تصمیم‌گیری وزارت نفت
3 سهم جذاب از 3 صنعت در بازار منفی
شسپا
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
شاوان
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شاوان
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پارس بازرگان)
شنفت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شپنا
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
ونفت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
ونفت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی نیک نفت)
ونفت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت جوی گستر نفت)
ونفت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
شسپا
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شسپا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت روانکاران احیاء سپاهان)
شرانل
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع شیمیایی تابکم)
شبهرن
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
شرانل
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی بهران)
شبهرن
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ونفت

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
695,911.89 3,380.74 0.49
65