پیشبینی سودآوری صنایع روانکار، یوتیلیتی، شیمیایی، زغال سنگ، کاغذسازی و هلدینگ‌ها (بخش سوم)
چکاپا
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش سوم)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (2)
چکارن
«چکارن» انبوه‌ساز می‌شود؟/ مسیر صعب‌العبور برای کسب سود
چکارن
ریشه‌یابی جهش ناگهانی «چکارن» و «قشرین»
چکارن
انتظارات از «چکاپا» برآورده نشد/ علامت هشدار برای عملکرد 98
چکاپا
برآورد سودآوری کاغذ پارس در سال 97 و 98/جدال ارزندگی «چکاپا» با ابهامات موجود
چکاپا
چرا «چکاپا» صف خرید شد؟
چکاپا
چالش‌های خطوط تولید کاغذ
کوچ‌نشینی سهام‌داران «چکارن»
چکارن
رمزگشایی از رشد قیمت محصولات «چکاپا»
چکاپا
« چکاوه » در مسیر اصلاح
چکاوه
انتظارات بالا در پیش‌بینی‌های «چکاوه»
چکاوه
سایه ریسک بر محصولات کاغذی
گزارش‌های 9 ماهه «چکارن» و «چکاوه»
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت بهسود تجارت اعلم ( سهامی خاص))
چکارن
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
چکارن
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
چکارن
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
چکارن
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
چکاپا
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
چکارن
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
چکارن
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
چکاوه
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
چکارن
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
PDF
چکارن
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
چکارن
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
چکاوه
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
چکارن
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
چکاوه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
چکاوه

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
87,677.06 3,760.82 4.29
65