پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
چفیبر
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
چفیبر
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)
چفیبر
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
چنوپا
مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه
چفیبر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
چفیبر
آگهي مزايده فروش (نوبت سوم) دو خط توليد فيبر با چگالي بالا و دو دستگاه بويلر و نيز آگهي مزايده فروش (نوبت دوم) بخشي از ماشين­ آلات، آهن­ آلات و ضايعات (به پیوست)
چفیبر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
چفیبر
آگهي مزايده فروش خطوط توليد و بخشي از ماشين­ آلات، آهن­ آلات و ضايعات شرکت (به پیوست)
چفیبر
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
چفیبر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
چفیبر
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
چفیبر
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)
چفیبر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
چفیبر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
چفیبر

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
51,124.7 6.60 0.01

درباره صنعت

کاربر گرامی، شما دسترسی لازم برای مشاهده محتویات این قسمت را ندارید. برای ثبت نام و تهیه اشتراک از این قسمت اقدام نمایید.

65