گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
چفیبر
افشای اطلاعات با اهمیت
چفیبر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
چفیبر
توضيحات شرکت درخصوص صورتهاي مالي ۱۳۹۵ و بودجه فروش سال مالي ۱۳۹۶ (به پیوست)
چفیبر
تغيير آدرس دفتر مرکزي (به پیوست)
چفیبر
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)
چفیبر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
چفیبر
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
چفیبر
خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱) (به پیوست)
چفیبر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
چفیبر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
چنوپا
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
چفیبر
لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي
چفیبر
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
چفیبر
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
چفیبر

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
49,482.9 0.00 0.00

درباره صنعت

کاربر گرامی، شما دسترسی لازم برای مشاهده محتویات این قسمت را ندارید. برای ثبت نام و تهیه اشتراک از این قسمت اقدام نمایید.

65