گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
چفیبر
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
چفیبر
آگهي مزايده فروش (نوبت سوم) بخشي از ماشين­ آلات، آهن ­آلات و ضايعات توليد (به پیوست)
چفیبر
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
چفیبر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
چفیبر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
چفیبر
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
چنوپا
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
چفیبر
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
چفیبر
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)
چفیبر
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
چنوپا
مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه
چفیبر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
چفیبر
آگهي مزايده فروش (نوبت سوم) دو خط توليد فيبر با چگالي بالا و دو دستگاه بويلر و نيز آگهي مزايده فروش (نوبت دوم) بخشي از ماشين­ آلات، آهن­ آلات و ضايعات (به پیوست)
چفیبر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
چفیبر

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
96,107.8 3,437.20 3.58

درباره صنعت

کاربر گرامی، شما دسترسی لازم برای مشاهده محتویات این قسمت را ندارید. برای ثبت نام و تهیه اشتراک از این قسمت اقدام نمایید.

65